PARTNER PORTALU
 • BGK

Nie wolno kontrolować czasu pracy odciskami palców

 • GK    9 kwietnia 2013 - 12:41
Nie wolno kontrolować czasu pracy odciskami palców

Wprowadzenie do regulaminu możliwości ewidencjonowania czasu pracy odciskami palców jest niezgodne z prawem. Nawet pisemna zgoda pracownika nie uchyla bezprawności takiego działania.
Wymagający interpretacji prawnej problem, który pojawił się w bazie dobrych praktyk funkcjonującej w ramach projektu „Dobre prawo - sprawne rządzenie" resortu administracji i cyfryzacji polegał na tym, że pracodawca wprowadził elektroniczny rejestrator czasu pracy, który - oprócz rejestracji kartą elektroniczną - dawał również możliwość rejestracji odciskiem palca lub PIN-em.

Metodą rejestracji czasu pracy była karta elektroniczna, którą każdy pracownik otrzymał. Jeden z pracowników zwrócił się jednak na piśmie do pracodawcy z prośbą o umożliwienie korzystania z rejestracji czasu pracy za pomocą odcisku palca.

Pracodawca chciał mu to umożliwić, wprowadzając do regulaminu pracy postanowienie zezwalające - na wniosek pracownika i za jego pisemną zgodą - na ewidencjonowanie czasu pracy przy wykorzystaniu danych biometrycznych, tj. odcisków palców.

Tymczasem pozyskiwanie i przetwarzanie danych biometrycznych pracowników przez pracodawcę budzi bardzo duże wątpliwości. W ciągu ostatnich dwóch lat wykształciła się linia orzecznicza, która kategorycznie podchodzi do wykorzystywania danych biometrycznych, w szczególności odcisków palców w celu kontroli czasu pracy, nawet jeżeli wykorzystywane są one za pisemną zgodą pracownika.

W wyroku z 1 grudnia 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że ustawodawca ograniczył przepisem art. 221 Kodeksu pracy katalog danych, których pracodawca może żądać od pracownika. Uznanie faktu wyrażenia zgody na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, jako okoliczności legalizującej pobranie od pracownika innych danych niż wskazane w art. 221 Kodeksu pracy, stanowiłoby obejście tego przepisu.

Możliwość wykorzystywania danych biometrycznych pracowników w celu rejestrowania czasu pracy za ich zgodą jest również kwestionowana ze względu na naruszenie zasady adekwatności wyrażonej w art. 26 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z tym przepisem administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz jest zobowiązany do tego, aby dane te były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

W wyroku z 1 grudnia 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że ryzyko naruszenia swobód i fundamentalnych praw obywatelskich musi być proporcjonalne do celu, któremu służy.

- Skoro zasada proporcjonalności wyrażona w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, jest głównym kryterium przy podejmowaniu decyzji dotyczących przetwarzania danych biometrycznych, to stwierdzić należy, że wykorzystanie danych biometrycznych do kontroli czasu pracy pracowników jest nieproporcjonalne do zamierzonego celu ich przetwarzania - czytamy w interpretacji zamieszczonej w bazie dobrych praktyk Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Podobne stanowisko NSA zaprezentował w najnowszym wyroku z 6 września 2011 r.

Dodatkowo informacje biometryczne należy zaliczyć do tzw. danych wrażliwych, których przetwarzanie podlega rygorom ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych wrażliwych dopuszczalne jest tylko na podstawie odrębnych przepisów ustaw szczególnych, niezależnie od tego, czy osoba, której dane są przetwarzane wyrazi na to zgodę.

Zgoda pracownika w wypadku danych wrażliwych nie uchyla więc bezprawności przetwarzania tych danych bez podstawy prawnej.

Konsekwentne stanowisko w sprawie niedopuszczalności wykorzystywania danych biometrycznych pracowników, nawet za ich zgodą, w celu ewidencjonowania czasu pracy zajmuje również generalny inspektor danych osobowych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (4)

 • Pawel, 2017-09-04 16:11:52

  Nie można stosować, dlatego bardzo mnie dziwi, dlaczego przepłacają firmy i kupują czytniki z biometrią, a potem tej funkcji nie używają, wiecej można poczytać na rcp24.pl/komentarze.aspx
 • czeki91, 2016-12-05 08:23:32

  Zawsze można skorzystać z innych sposobów. Są jeszcze czytniki działające na karty, np. w Biosys :)
 • Borowy, 2016-06-20 13:48:23

  Nie rozumiem potrzeby przetwarzania danych biometrycznych. Wystarczy dobry, intuicyjny system rcp, bez zbędnych udziwnień, jak RCP Plus Infinite.