PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK o profesjonalnym korpusie urzędników

  • PAP    18 kwietnia 2012 - 07:22
NIK o profesjonalnym korpusie urzędników

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że zmiany wprowadzone w ustawie o służbie cywilnej dobrze służą budowaniu profesjonalnego korpusu urzędników.
NIK jest jednak zaniepokojona spadającą liczbą mianowań w służbie cywilnej. NIK z własnej inicjatywy przeprowadziła kontrolę, której celem była ocena wdrażania i realizacji przepisów ustawy o służbie cywilnej. NIK uwzględniła też zgłoszoną przez sejmową Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych propozycję przeprowadzenia kontroli prawidłowości naboru na stanowiska dyrektorów generalnych w ministerstwach i na stanowiska naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych.

NIK zauważyła m.in., że w 2011 r. spośród 1348 osób, które zdały egzamin na urzędnika mianowanego służby cywilnej, mianowanie otrzymało 431. W ocenie Izby „może się nie udać wypełnić założeń Strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej na lata 2011–2012 co do proporcji urzędników mianowanych i niemianowanych”.

Jak zauważono, do 2020 r. liczba urzędników mianowanych powinna osiągnąć 10 proc. (obecnie wynosi ona 5 proc.), a „z powodów budżetowych limity mianowań z roku na rok są obniżane i uzyskuje je tylko część spośród osób, które zdały egzamin”.

NIK pozytywnie oceniała Krajową Szkołę Administracji Publicznej i to, jak prowadzi ona postępowania kwalifikacyjne dla pracowników ubiegających się o mianowanie. Jak zaznaczono, organizacja postępowań kwalifikacyjnych i formułowane wobec kandydatów wymagania „dają rękojmię rzetelnego sprawdzenia ich kompetencji”.

Generalnie, w opinii Najwyższej Izby Kontroli, znowelizowana ustawa o służbie cywilnej „dobrze służy budowaniu profesjonalnego i apolitycznego korpusu urzędników państwowych”. Jak podkreślono, nabory do pracy w Korpusie Służby Cywilnej „są jawne i przejrzyste, a postępowania kwalifikacyjne prowadzone przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej dają gwarancję rzetelności kandydatów”.

<!-- pagebreak //-->

Zmiany w ustawie o służbie cywilnej – zdaniem Izby – „dały lepsze podstawy do budowania profesjonalnego, skutecznego i politycznie neutralnego korpusu urzędników”, a „wdrażanie nowych przepisów przebiega znacznie sprawniej, niż miało to miejsce do roku 2004, kiedy NIK po raz pierwszy przyjrzała się funkcjonowaniu służby cywilnej”.
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.