PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK o profesjonalnym korpusie urzędników

  • PAP    18 kwietnia 2012 - 07:22
NIK o profesjonalnym korpusie urzędników

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że zmiany wprowadzone w ustawie o służbie cywilnej dobrze służą budowaniu profesjonalnego korpusu urzędników.
NIK jest jednak zaniepokojona spadającą liczbą mianowań w służbie cywilnej. NIK z własnej inicjatywy przeprowadziła kontrolę, której celem była ocena wdrażania i realizacji przepisów ustawy o służbie cywilnej. NIK uwzględniła też zgłoszoną przez sejmową Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych propozycję przeprowadzenia kontroli prawidłowości naboru na stanowiska dyrektorów generalnych w ministerstwach i na stanowiska naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych.

NIK zauważyła m.in., że w 2011 r. spośród 1348 osób, które zdały egzamin na urzędnika mianowanego służby cywilnej, mianowanie otrzymało 431. W ocenie Izby „może się nie udać wypełnić założeń Strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej na lata 2011–2012 co do proporcji urzędników mianowanych i niemianowanych”.

Jak zauważono, do 2020 r. liczba urzędników mianowanych powinna osiągnąć 10 proc. (obecnie wynosi ona 5 proc.), a „z powodów budżetowych limity mianowań z roku na rok są obniżane i uzyskuje je tylko część spośród osób, które zdały egzamin”.

NIK pozytywnie oceniała Krajową Szkołę Administracji Publicznej i to, jak prowadzi ona postępowania kwalifikacyjne dla pracowników ubiegających się o mianowanie. Jak zaznaczono, organizacja postępowań kwalifikacyjnych i formułowane wobec kandydatów wymagania „dają rękojmię rzetelnego sprawdzenia ich kompetencji”.

Generalnie, w opinii Najwyższej Izby Kontroli, znowelizowana ustawa o służbie cywilnej „dobrze służy budowaniu profesjonalnego i apolitycznego korpusu urzędników państwowych”. Jak podkreślono, nabory do pracy w Korpusie Służby Cywilnej „są jawne i przejrzyste, a postępowania kwalifikacyjne prowadzone przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej dają gwarancję rzetelności kandydatów”.

<!-- pagebreak //-->

Zmiany w ustawie o służbie cywilnej – zdaniem Izby – „dały lepsze podstawy do budowania profesjonalnego, skutecznego i politycznie neutralnego korpusu urzędników”, a „wdrażanie nowych przepisów przebiega znacznie sprawniej, niż miało to miejsce do roku 2004, kiedy NIK po raz pierwszy przyjrzała się funkcjonowaniu służby cywilnej”.


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.