PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych: Ministerstwo objaśnia przepisy

  • MIW    12 stycznia 2018 - 10:50
Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych: Ministerstwo objaśnia przepisy
Zmieniają się przepisy dotyczące funkcjonowania spółdzielni socjalnych. (fot. ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl)

Pod koniec grudnia 2017 r. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie 31 marca 2018 roku (z jednym wyjątkiem). Co zmieni w funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych?
• Nowelizacja wprowadziła od 1 stycznia b.r. zwolnienia ze składek na Krajową Radę Spółdzielczą dla spółdzielni socjalnych, o ile przynależą do właściwego związku rewizyjnego i ponoszą z tego tytułu analogiczne opłaty członkowskie.

• Zgodnie z nowymi przepisami, spółdzielnie socjalne, których powstanie zostało współfinansowane ze środków publicznych, są obowiązane poddać się pierwszej lustracji w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

• Rozszerzony został katalog osób, które mogą zakładać i przystąpić do spółdzielni socjalnej w charakterze członka lub osoby świadczącej pracę na rzecz spółdzielni socjalnej.


Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pojawią się nowe instrumenty wsparcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Działalność gospodarcza i praktyki zawodowe

 

W szczególności chodzi o wsparcie dla niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej, a także wsparcie na utworzenie stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej i na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla skierowanych przez PUP do pracy w spółdzielni socjalnej osób niepełnosprawnych będących jednocześnie osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy.

Nowe przepisy przewidują również możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk zawodowych u pracodawcy, w tym spółdzielni socjalnej przez osobę niepełnosprawną realizującą indywidualny program rehabilitacji zawodowej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej. Praktyki takie mogą być odbywane w wymiarze do 15 godzin tygodniowo przez 3 miesiące, z możliwością ich przedłużenia do 6 miesięcy. W przypadku odbywania praktyki zawodowej przez uczestnika warsztatu koszty uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w warsztacie finansowane będzie w dalszym ciągu w pełnej wysokości.

Czytaj: Większe wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych

Wsparcia z Funduszu Pracy

Wprowadzono też nowe instrumenty wsparcia z Funduszu Pracy. Przeznaczone są one do skierowanych przez PUP do pracy w spółdzielni socjalnej osób bezrobotnych, poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu oraz niewykonujących innej pracy zarobkowej, a także poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu oraz niewykonujących innej pracy zarobkowej. Owe wsparcie ma polegać na możliwości przyznania dofinansowania na utworzenie stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia.

Kto może założyć spółdzielnie socjalną?

Resort zwraca uwagę, że za sprawą nowelizacji przepisów rozszerzony został katalog osób, które mogą zakładać i przystąpić do spółdzielni socjalnej w charakterze członka lub osoby świadczącej pracę na rzecz spółdzielni socjalnej. Taką możliwość zyskali poszukujący pracy, niezatrudnieni lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osób niepełnosprawnych, poszukujący pracy niezatrudnieni lub niewykonujący innej pracy zarobkowej, a także osoby usamodzielniane opuszczające pieczę zastępczą.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.