PARTNER PORTALU
 • BGK

O podwyżkach w kulturze nie ma co myśleć

 • AW    21 czerwca 2012 - 18:40
O podwyżkach w kulturze nie ma co myśleć

Dobiegają końca prace przy projekcie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury. Resort chce utrzymania pensji minimalnej w tym sektorze na poziomie 1050 zł.
Konieczność wydania nowego rozporządzenia wiąże się ze zmianą treści upoważnienia do wydania aktu wykonawczego, wprowadzoną przez art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230) - czytamy w uzasadnieniu do projektu (dokument zamieszczamy poniżej w dziale Multimedia).

Rozporządzenie ma zastąpić dwa dokumenty obowiązujące do tej pory przy ustalaniu pensji pracownikom instytucji kultury:

1) rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury (Dz. U. Nr 35, poz. 151, z późn. zm.)

2) rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 45, poz. 446, z późn. zm.)

Obowiązujące obecnie przepisy rozporządzeń określają tabele zaszeregowań stanowisk pracy oraz zasady wynagradzania pracowników.

Pierwsze ww. rozporządzenie kierowane jest do pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury, takich jak: teatry, opery, operetki, filharmonie, zaś drugie do pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury, takich jak: biblioteki, muzea, domy i ośrodki kultury, galerie sztuki, zwanych „instytucjami upowszechniania kultury".

W przygotowywanym rozporządzeniu zrezygnowano z przypisania kategorii zaszeregowania do poszczególnych stanowisk.

Kategorie zaszeregowania były poprzednio tylko instrumentem pomocniczym przy określaniu odrębnych tabel zaszeregowania i przypisania stawek wynagrodzeń zasadniczych i odpowiadających im kategorii zaszeregowania.

Ponadto, w odróżnieniu od wcześniejszych norm, proponowane rozporządzenie nie zawiera tabel stawek wynagrodzeń zasadniczych (miesięcznych i godzinowych) i nie określa zróżnicowanych stawek wynagrodzeń zasadniczych dla poszczególnych stanowisk pracy.

W proponowanym rozporządzenia zostały wymienione stanowiska pracy w instytucjach kultury, z uwzględnieniem terminologii i podziałów wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, na stanowiska pracy:

1) pracowników zarządzających w instytucjach kultury
2) pracowników w instytucjach artystycznych, z podziałem na stanowiska pracy
pracowników artystycznych i pozostałych pracowników
3) pracowników w pozostałych instytucjach kultury.

Proponowana zmiana określa też minimalne wynagrodzenie zasadnicze na poszczególnych stanowiskach pracy.

Ustawodawca nie zobowiązuje do zróżnicowania stawek tego wynagrodzenia dla poszczególnych stanowisk. Dlatego też, zaproponowano przepis określający, że minimalne wynagrodzenie zasadnicze pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy na poszczególnych stanowiskach pracy nie może być niższe, niż 1.050 zł - czytamy dalej w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

W związku z tym, w proponowanym rozporządzeniu określona została tylko jedna stawka minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, tj. na poziomie dotychczasowym - 1050zł. Pracodawca będzie mógł samodzielnie określić stawki wynagrodzeń dla poszczególnych stanowisk pracy kierując się możliwościami finansowymi oraz stosowaną polityką wynagradzania - z tym, że miesięczne wynagrodzenie każdego pracownika nie będzie mogło być niższe od kwoty 1 500zł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (3)

 • TRWAM, 2012-11-10 23:09:08

  1050 dla pracownika a dla dyrektora ,zastępcy dyrektora i głównego księgowego- zarządzających instytucja kultury wynagrodzenie z ustawy kominowej trzykrotność średniej krajowej +50%dodatek funkcyjny+dodatek stażowy=20.000 minimum jak dla zarządzających spółkami skarbu państwa -znajomi PO,PSL, czy... Pan Minister dopłaci do tych wynagrodzeń,czy będą wypłacane z budżetu organizatora.  rozwiń
 • Niutki, 2012-06-25 22:23:43

  ale jak tu nie myśleć? przecież tak się nie da bo to nierealne
 • glewski, 2012-06-22 08:58:52

  Pracuj i zdychaj! Gratulujemy p. Ministrze. A może tak córeczkę swoją Pan zatrudni za taką kwotę? Ciekawe czy przeżyje do 15-tego?