PARTNER PORTALU
  • BGK

Ocena pracy nauczycieli. MEN opublikowało rozporządzenie

  • KDS    21 marca 2018 - 09:31
Ocena pracy nauczycieli. MEN opublikowało rozporządzenie
MEN opublikowało projekt rozporządzenia określający zasady oceniania pracy nauczycieli. (fot.shutterstock.com)

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało projekt rozporządzenia określający nowe propozycje dotyczące m.in. szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli.
  • W związku z wejściem w życie uchwalonej 27 października 2017 r. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która zmieniła Kartę Nauczyciela, konieczne jest przyjęcie nowych wytycznych.
  • Przekazany do konsultacji dokument określa szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz tryb postępowania odwoławczego.
  • Tego samego dnia resort opublikował projekt rozporządzenia w sprawie awansów zawodowych. Pojawiły się pierwsze komentarze mówiące o tym, że dokumenty wywołają jeszcze większe zamieszanie. 

Zgodnie z propozycją MEN nauczyciel stażysta będzie oceniany w oparciu o 8 kryteriów oceny pracy. Kryteria oceny pracy nauczyciela kontraktowego będą obejmowały kryteria określone dla nauczyciela stażysty oraz 5 kryteriów oceny pracy określonych dla nauczycieli kontraktowych. Nauczyciela mianowanego ocenia się z uwzględnieniem kryteriów określonych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, a dodatkowo 5 kryteriów przewidzianych dla nauczycieli na tym stopniu awansu zawodowego.

Pełną treść dokumentu zamieszczamy w dziale Multimedia

Jak napisano w uzasadnieniu, dla nauczyciela dyplomowanego, obok konieczności spełnienia kryteriów określonych dla nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego, określa się 3 kryteria obligatoryjne, które muszą być spełnione przez wszystkich nauczycieli na tym stopniu awansu zawodowego, a ponadto nauczyciele ci muszą spełnić co najmniej dwa kryteria spośród czterech do wyboru.

Wspólnym kryterium dla nauczyciela stażysty, nauczyciela kontaktowego oraz nauczyciela mianowanego, których ocena pracy dokonywana jest na zakończenie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, jest też stopień realizacji planu rozwoju zawodowego.

Resort nie zrezygnował z krytykowanego m.in. przez Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich, pomysłu ustalania regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli w poszczególnych szkołach.

Jak wskazuje MEN, nową propozycją jest wprowadzenie obowiązku wysłuchania przez zespół oceniający nauczyciela, który wniósł odwołanie. Niestawienie się nauczyciela nie wstrzymuje jednak rozpatrywania odwołania przez zespół oceniający i wydania rozstrzygnięcia.

MEN również przekazało do konsultacji rozporządzenie ws. awansów nauczycieli. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, odejdzie się - przy awansie zawodowym - od oceny dorobku zawodowego nauczyciela na rzecz oceny jego pracy. Niezależnie od tego, takiej ocenie co trzy lata będą podlegać wszyscy nauczyciele. Każdy nauczyciel będzie mógł być poddany ocenie także w dowolnym terminie na wniosek rady szkoły, rady rodziców, organu prowadzącego szkołę lub dyrektora.

Kryteria oceny pracy nauczycieli obejmują m.in. poprawność merytoryczną zajęć, wspieranie rozwoju, poszerzanie wiedzy, a także „kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka oraz postaw obywatelskich i prospołecznych, w tym przez własny przykład nauczyciela”. Jest to odejście od wcześniej proponowanego kryterium „prezentowania postawy moralnej i etyczne postępowanie nauczyciela”.

Pojawienie się tych dokumentów nie uspokoiło środowiska nauczycielskiego. Jak komentują, dokumenty powodują zamieszanie w przepisach dotyczących oceny pracy nauczycieli w trakcie awansu zawodowego. Jak wskazują, nauczyciele będą jednocześnie podlegać ocenie pracy opisanej w dwóch różnych rozporządzeniach i będą musieli spełniać dwa rodzaje wymagań/kryteriów.

- Przy czym nie jest jasne, które procedury będą miały w tym okresie większe znaczenie i jaki będzie wpływ realizacji "oczekiwań" zawartych w każdym z tych rozporządzeń na ostateczną ocenę - czytamy w jednym z komentarzy zamieszczonym na forum internetowym.

Nowe zasady mają obowiązywać od 1 września 2018. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.