Od 1 lipca duże podwyżki w samorządach

  • Bartosz Dyląg
  • 02-03-2017
  • drukuj
Będzie nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Podwyżki dla pracowników samorządowych mają obowiązywać od 1 lipca. Po siedmiu latach zamrożenia minimalnych wynagrodzeń urzędników samorządowych, najmniejsze – przysługujące szeregowym urzędnikom, bez dodatków – mają wzrosnąć z 1100 zł aż do 1700 zł.
Od 1 lipca duże podwyżki w samorządach
Urzędnicy samorządowi w końcu doczekają się podwyżek. Fot. pixabay

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Projekt rozporządzenia w listopadzie skierowano do uzgodnień i konsultacji. 25 stycznia sekretarz stanu w MRPiPS Stanisław Szwed skierował do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego pismo z prośbą o pomoc w oszacowaniu jego skutków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Projekt stanowi realizację postulatów kierowanych do resortu pracy dotyczących zmiany warunków wynagradzania pracowników samorządowych.

Projekt:

* wprowadza ujednoliconą tabelę zawierającą minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;

* podwyższa minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;

* zamienia dotychczasową formę ustalania stawek dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania - z „procentowej” na „kwotową”,

* poszerza wykaz stanowisk o stanowiska specjalizujące się w technologiach informacyjno-komunikacyjnych, a także stanowisko opiekuna dziennego, stanowiska  fizjoterapeuty
 i terapeuty zajęciowego oraz ratownika medycznego,

* ujednolica kategorię zaszeregowania dla stanowiska sprzątaczki.

Konsultacje publiczne

Aktualnie prowadzona jest analiza uwag zgłoszonych w trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Jak resort pracy poinformował PortalSamorzadowy.pl, niektóre ze zgłoszonych uwag wymagają dodatkowych konsultacji, w związku z tym minister rodziny, pracy i polityki społecznej wystosował odpowiednie pisma do ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Jak wyjaśnił nam resort pracy, z uwagi na przedłużające się konsultacje przewiduje się, że data wejścia w życie ww. projektu zostanie przesunięta w stosunku do projektu, prawdopodobnie na 1 lipca 2017 r. Pierwotnie nowelizacja miała wejść w życie 1 stycznia.

Czytaj też: Płace pracowników samorządowych w 2017 r. pójdą w góre

Urzędnicy samorządowi z płacami podstawowymi poniżej minimalnej

W uzasadnieniu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że obecny poziom stawek najniższego wynagrodzenia zasadniczego określony w tabelach, w części kategorii zaszeregowania, jest niższy od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Powyższa sytuacja dotyczy nie tylko I kategorii zaszeregowania. W części A tabeli (urzędy) kwoty minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nie osiągają poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę (2000 zł od 1 stycznia 2017 r.), w kategoriach I - XV (1.100 zł - 1.800 zł), natomiast w części B tabeli (samorządowe jednostki organizacyjne) - we wszystkich kategoriach, czyli od pierwszej do dziewiętnastej (1.100 zł - 1.700 zł).

W 2009 r. (wejście w życie nowelizowanego rozporządzenia) minimalne wynagrodzenie zasadnicze określone w I kategorii zaszeregowania (1.100 zł) stanowiło 86,2 proc. obowiązującego wówczas minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.276 zł). W 2016 r. kwota ta stanowiła 59,5 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.850 zł), natomiast obecnie tylko ok. 55 proc.

- Przewiduje się, że minimalna kwota wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania przewidziana w projekcie rozporządzenia RM dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wyniesie 1700 zł brutto - informuje resort. - Powyższa kwota jest wynagrodzeniem zasadniczym, do którego doliczane są inne składniki typu dodatek stażowy czy premie. Jeśli ktoś nie ma prawa do tych dodatków, otrzymuje wyrównanie do płacy minimalnej.

Oto nowe stawki wynagrodzeń w samorządach proponowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W projekcie rozporządzenia znajdziemy także nowe wysokości dodatków i premii.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (20)ZOBACZ WSZYSTKIE

Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Mając na uwadze przytoczony przepis Konstytucji RP - chciałbym zapytać, jaki...mże to cudem Rada Ministrów urzędników samorządowych traktuje (w majestacie prawa) gorzej pracowników samorządowych, niż wszystkich innych ludzi pracujących legalnie w Rzeczy Pospolitej? Czy to jest uczciwe, żeby osoby bez kwalifikacji i wykształcenia zatrudniane przez jednostki samorządu terytorialnego (które nie muszą mieć odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji) miały najniższe wynagrodzenie na początku wyższe, niż pracownicy na stanowiskach urzędniczych w tych samych urzędach??????? rozwiń

tandem inter pares, 2017-07-03 13:42:28 odpowiedz

Do glaertes1: Dla niektórych może i wiele krzyku o nic , ale pracownicy samorządowi to nie tylko kadrowe i urzednicy. Jestem zatrudniona w jednej z placówek oświatowych w woj. lubuskim na stanowisku kucharza .Moje wynagrodzenie zasadnicze to 1495zł. i zaznaczam że jest to jedna z wyższych stawek w ...mojej placówce w śród pracowników obsługi. Oczywiście dochodzi do tego premia i dodatek stażowy i w ten sposób w jakiś sposób mieszczę się w minimalnej .Ba , nawet ją przekraczam o całe 90 zł. Inni nie mają tyle szczęścia i dostają dodatek wyrównawczy. Więc prosze nie mówić że to wiele krzyku o nic, dla nas to spora podwyżka. Na miłość bliżniego w osobie Prezydenta Miasta nie mamy co liczyć , bo próbowaliśmy przypominać o swoim istnieniu wielokrotnie , jak widać bezskutecznie .Dla wielu pracowników takich jak ja i mi podobnych ta ustawa jest jakąś szansą i mam jedynie nadzieje , że zostanie zrealizowana . rozwiń

Jolka, 2017-06-28 19:33:27 odpowiedz

Oczywiście, że dużo hałasu o nic. Dodatki przyznawane są procentowo, więc wiemy, że zostaną nam obniżone, gdyż wójtowie i burmistrzowie nie dostaną podwyżek. Jak się słucha o tej zmianie wywołującej tyle emocji, że dostaną podwyżki pracownicy. U nas nauczyciele zarabiają lepiej , a pracują mniej i t...yle. Pozdrawiam i życzę więcej serdeczności Panu glaertes1. Mam 63 lata , 43 lata stażu pracy i muszę jeszcze pracować, bo emerytura za niska na opłaty rozwiń

radosna, 2017-05-30 09:39:22 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE