PARTNER PORTALU
  • BGK

Od nowego roku 1750 zł płacy minimalnej

  • pt    28 lipca 2014 - 08:22

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt rozporządzenia zmieniającego wysokość płacy minimalnej.
Od dnia 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę miałoby wynosić  1, 750 tys. zł.

Projekt powstał po tym jak 12 czerwca br. Rada Ministrów zaproponowała Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych podwyższenie od dnia1 stycznia 2015 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę z 1 6 8 0 zł (obowiązującego w 2014 r.) do 1 750 zł, tj. o 4,2 proc.

Czytaj też:  Związki chcą wzrostu płacy minimalnej do 1,8 tys. zł

Jak wyjaśnia MPiPS powyższa kwota uwzględnia warunki określone w art. 5 ustawy, tj.:

*zwiększenie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2014 r. o prognozowany na 2015 r. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, powiększony dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto w 2015 r.;

*zastosowanie wskaźnika weryfikacyjnego w odniesieniu do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2014 r. z tytułu różnicy pomiędzy rzeczywistym (100,9 proc.), a prognozowanym (102,7 proc) wzrostem cen w 2013 r.

Czytaj też: Jak wynagradzani są samorządowcy

Z uwagi na istniejące uwarunkowania gospodarcze oraz sytuację osób najniżej wynagradzanych, kwota minimalnego wynagrodzenia określona w projektowanym rozporządzeniu je st wyższa niż obligatoryjne minimum wynikające z przepisów ustawy – wyjaśnia ministerstwo.

Ponieważ w terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2015 r. na forum Trójstronnej Komisji.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy, Rada Ministrów je st zobowiązana ustalić wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2014 r., w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września br., przy czym jego wysokość nie może być niższa od wysokości wynagrodzenia zaproponowanej Trójstronnej Komisji do negocjacji.

Określona w projekcie rozporządzenia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. w kwocie 1 750 zł, jest analogiczna jak zaproponowana Trójstronnej Komisji do negocjacji.

Cała treść projektu TUTAJ

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • Eterno Vagabundo, 2014-07-30 16:14:13

    Rząd od czasu do czasu Płace refunduje, A nad handlem w Polsce, Ż a d e n nie panuje.