PARTNER PORTALU
 • BGK

Orzeczenie niezdolności do pracy oznacza pozbawianie funkcji

 • pt    23 stycznia 2014 - 12:42
Orzeczenie niezdolności do pracy oznacza pozbawianie funkcji

Orzeczenie niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane po nabyciu mandatu wójta jest zgodne z konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny.
Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący pozbawienia osób niepełnosprawnych możliwości sprawowania funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Trybunał orzekł, że Kodeks wyborczy rozumiany w ten sposób, że dotyczy orzeczenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanego po nabyciu mandatu wójta, jest zgodny z art. 60 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie.

Przedmiotem kontroli w sprawie był art. 492 § 1 pkt 6 kodeksu wyborczego, który ustanawia przesłankę wygaśnięcia mandatu wójta w postaci orzeczenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji. Odpowiednio jest on stosowany do wygaszenia mandatu burmistrza i prezydenta miasta.

Wnioskodawca podnosił, że przepis ten jest niezgodny z  art. 60 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.

TK uznał, że przepis ten znajduje zastosowanie jedynie do urzędujących wójtów, a nie do kandydatów na ten urząd. Dla zaistnienia przesłanki wygaśnięcia mandatu wójta konieczne jest zatem, by niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona względem osoby piastującej ten urząd.

Zakwestionowany art. 492 § 1 pkt 6 k.w. jest jednym z przepisów formułujących warunki pełnienia służby publicznej, a konkretnie urzędu wójta. Przepis ten nie określa warunku przyjęcia do służby publicznej, bowiem nie znajduje on zastosowania do osób kandydujących na urząd wójta. Formułuje on natomiast warunek, którego zaistnienie uniemożliwia wójtowi dalsze pozostawanie w służbie publicznej.

Orzeczenie względem urzędującego wójta niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji na okres co najmniej do końca kadencji powoduje bowiem wygaśnięcie jego mandatu. W tym właśnie znaczeniu art. 492 § 1 pkt 6 k.w. ogranicza dostęp do pełnienia służby publicznej.

Jak opiniuje TK przesłanka wygaśnięcia mandatu z powodu orzeczenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji znajduje zastosowanie do wszystkich wójtów. Każdy wójt jako pracownik samorządowy podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Stąd przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS określają tryb orzekania owej niezdolności.

Trybunał uznał, że art. 492 § 1 pkt 6 k.w. nie narusza zasady proporcjonalności, zwłaszcza w aspekcie doboru środków przydatnych do realizacji wyznaczonego przez ustawodawcę celu. Celem tego przepisu jest pozbawienie mandatu wójta osoby, która do końca kadencji nie jest w stanie go sprawować z uwagi na stan zdrowia - orzekł Trubunał.

Zdaniem TK orzeczenie niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji jako przesłanka wygaśnięcia mandatu wójta cel ten realizuje.

Wyrok TK przeczytasz tutaj

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (3)

 • Marek Król, 2014-02-06 10:32:55

  To jawna dyskryminacja,to,że nie jestem zdolny do samodzielnej egzystencji,oznacza,że w niektórych sytuacjach życiowych,potrzebuję pomocy,sam jestem niezdolny do samodzielnej egzystencji od 12 lat i podejrzewa,że kilku posłów poruszających się na wózkach ma podobne orzeczenie niepełnosprawności.Prac...a wybranego urzędnika jest pracą i to pracodawca wraz z zatrudnionym odpowiada za to aby tak dostosować stanowisko pracy,aby można ją było wykonywać,a uprawniona do sprawdzenia jest PIP i Służba Medycyny Pracy!  rozwiń
 • Gustlik, 2014-01-24 13:45:20

  A iluż to mamy niezdolnych do pracy i samodzielnego funkcjonowania w rządzie i sejmie i nikt ich nie zwalnia. Mało tego nowe stanowiska i funkcje obejmują. Oczywiści oni tylko obejmują te funkcje a nie sprawują, no bo przecież są niezdolni do swojego samodzielnego funkcjonowania!
 • Ryszard, 2014-01-24 10:01:14

  Chyba radnego też to dotyczy.