Ostateczny termin udzielenia zaległego urlopu

- Ostateczny termin udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego za rok 2011 upływa z końcem września br. - przypomina główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz.
Ostateczny termin udzielenia zaległego urlopu

Jeżeli pracownik nie wykorzystał całego urlopu za rok 2011, pracodawca powinien udzielić mu tego urlopu najpóźniej do 30 września br.

- Nieudzielenie pracownikowi urlopu w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo, a w przypadku przesunięcia tego urlopu na rok następny - w terminie określonym w art. 168 Kodeksu pracy, stanowi naruszenie obowiązujących przepisów i może skutkować odpowiedzialnością z tytułu popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika zagrożonego karą grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł - donosi Hickiewicz.

Czytaj też: Najbardziej oburzają mnie płatne urlopy dla poratowania zdrowia

Do końca 2011 r., art. 168 kodeksu pracy stanowił, iż urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 kodeksu pracy należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca I kwartału następnego roku kalendarzowego.

Na mocy art. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378) z dniem 1 stycznia 2012 r. art. 168 kodeksu pracy uległ zmianie.

Czytaj też: Kiedy szef może przerwać ci urlop

Zgodnie z obecnym brzmieniem tego przepisu urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 kodeksu pracy należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego (nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672 kodeksu Pracy).

Czytaj też: Szef nie musi wiedzieć gdzie spędzamy urlop

- Nowy, dłuższy termin wykorzystania urlopu zaległego dotyczy zatem nie tylko urlopu za rok 2012 i przyszłe lata, ale również urlopu zaległego za rok 2011 - wyjaśnia Hickiewicz.

Możliwość wykorzystania zaległego urlopu do końca września 2012 r. nie obejmuje urlopów zaległych za rok 2010 i lata poprzednie.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE