PARTNER PORTALU
  • BGK

Pikieta pracowników oświaty w Katowicach

  • PAP    30 listopada 2011 - 17:51

Pracownicy administracji i obsługi placówek oświatowych pikietowali w środę przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach. Na ręce wicewojewody śląskiego przekazali petycję ze swoimi postulatami, podpisaną przez ok. 24 tys. osób.
Wicewojewoda Piotr Spyra zapewnił, że petycja zostanie przekazana premierowi i ministrowi edukacji. Zaproponował też spotkanie z udziałem śląskiego kuratora oświaty, by omówić problemy tej grupy pracowników oświaty.

Pracownicy niepedagogiczni, zatrudnieni w administracji i obsłudze placówek oświatowych, to jedna trzecia wszystkich pracowników oświaty w województwie śląskim. Są oni zatrudniani na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych.

Pikietujący domagali się m.in. ustalenia jednej tabeli wynagradzania dla wszystkich pracowników samorządowych; wskazywali, że obecnie są znaczne różnice w wynagradzaniu pracowników placówek oświatowych oraz innych, zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego. Argumentowali, że w szkołach często zarabia się za podobną pracę znacznie mniej niż w urzędach.

Protestujący chcą także zagwarantowania w gminnych budżetach corocznego wzrostu wynagrodzenia o co najmniej 1 proc. powyżej wskaźnika inflacji, a także pełnego wdrożenia zapisów ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie przestrzegania praw pracowniczych, godnych warunków pracy i poprawy jej bezpieczeństwa.

Pracownicy szkół postulują utworzenie mechanizmów, pozwalających dyrektorom tych placówek na rozdzielenie kompetencji pedagogicznych od prowadzenia spraw administracyjnych. Chcą również, aby umożliwić im doskonalenie zawodowe i podwyższanie kwalifikacji oraz zapewnić możliwości awansu zawodowego.

Pikietujący przeciwstawiają się likwidacji i przekazywaniu placówek oświatowych stowarzyszeniom i podmiotom gospodarczym, wprowadzaniu firm cateringowych do placówek oświatowych oraz tzw. parametryzacji w zatrudnieniu, polegającej na uzależnieniu liczby etatów administracyjno-obsługowych od liczby oddziałów i dzieci, bez uwzględnienia powierzchni pomieszczeń.

Przedstawiciele protestujących podkreślali, że adresatem części ich postulatów - w zakresie zmiany prawa - jest rząd i parlament, pozostałych - samorządy, które powinny podjąć rozmowy na temat ponadzakładowych układów zbiorowych pracy. Wicewojewoda Spyra zachęcił organizatorów pikiety do złożenia formalnego wniosku o zwołanie - poświęconego tej problematyce - posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

Protest zorganizowały: Zarząd Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Zarząd Śląskiej Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP w Katowicach (zabierz głos/oceń prezydenta).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Eterno Vagabundo, 2011-12-02 22:43:04

    Teraz, to Kuratorom Dostanie się wypłata. A reszcie ? Gdy z kątów miotłą Pan woźny coś powymiata.