PARTNER PORTALU
  • BGK

PIP: Nielegalne zatrudnienie poważnym problemem rynku pracy

  • PAP/JL    6 września 2016 - 07:12
PIP: Nielegalne zatrudnienie poważnym problemem rynku pracy
W 2015 r. inspektorzy PIP przeprowadzili 88 tys. 300 kontroli u ponad 71 tys. pracodawców. Fot. Pixabay.com

Nielegalne zatrudnienie jest głównym problemem rynku pracy w Polsce – ocenia główny inspektor pracy Roman Giedrojć.
Szef PIP 45 września przedstawił sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za 2015 r. Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.

Roman Giedrojć zwrócił uwagę, że głównym problemem na rynku pracy w Polsce jest nielegalne zatrudnienie. – Dzisiaj w Polsce opłaca się pracować niezgodnie z prawem zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Problem jest, kiedy pracownik zaczyna dochodzić do wieku emerytalnego i chciałby mieć emeryturę, ale jej nie ma – mówił.

Jak podkreślił, kontrole w 2015 roku ujawniły też nieprawidłowości w związku z nieodpowiednim przygotowaniem pracowników do pracy. – Pracodawcy ignorują szkolenia, nie zdając sobie sprawy, jak ważną jest kwestia przygotowania do pracy – wyjaśniał. Dodał, że nieodpowiednie przygotowanie do pracy często skutkuje śmiertelnymi wypadkami.

– Pracownicy nie mają wiedzy o zagrożeniach. Najczęściej to jest tak: proszę pani, proszę pana tutaj wkłada się deskę, a tam wyjmuje. A to, że straci się dwa palce, to mało kogo interesuje. Dopiero się robi problem, kiedy jest wypadek przy pracy – mówił Roman Giedrojć.

Z raportu PIP wynika, że w 2015 roku zwiększyła się liczba pracodawców, którzy płacą nieterminowo. Roman Giedrojć zaznaczył jednak, że opóźnienia w wypłatach nie muszą oznaczać, iż pracodawcy są nieuczciwi. – Również może to wynikać z tego, że nie zapłacił generalny wykonawca. Wtedy ten łańcuszek może się przesuwać na pracowników – wyjaśniał.

Roman Giedrojć zwrócił uwagę, że problemem na polskim rynku pracy jest także bezprawne zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi.

Szef PIP poinformował, że w 2015 roku inspektorzy przeprowadzili 88 tys. 300 kontroli u ponad 71 tys. pracodawców. Ujawniono ponad 86 tys. wykroczeń. Dotyczyły one m.in.: nieprawidłowego przygotowania do pracy i wynagradzania za pracę, nielegalnego zatrudniania oraz zatrudniania na nieodpowiednich umowach.

PiP w ubiegłym roku nałożyła na pracodawców grzywny w wysokości ponad 20 mln zł. Roman Giedrojć zaznaczył jednak, że dla inspekcji pracy nakładanie kar nie jest najważniejsze. – Dla nas, dla głównego inspektora pracy rzeczą najważniejszą jest to, żeby było przestrzegane prawo – zastrzegł.

W 2015 roku PIP skierowała 512 zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dotyczyły one głównie udaremniania lub utrudniania inspektorom wykonywania czynności służbowych, fałszowania dokumentów i poświadczania nieprawdy.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Anna, 2016-09-06 10:55:15

    Dla nas, dla Głównego Inspektora Pracy rzeczą najważniejszą jest to, żeby było przestrzegane prawo" - zastrzegł. W 2015 roku PIP skierowała 512 zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dotyczyły one głównie udaremniania lub utrudniania inspektorom wykonywania czynnośc...i służbowych, fałszowania dokumentów i poświadczania nieprawdy. Wszystkie wątki wypowiedzi są prawdziwe i możliwe do zapoznania się z materiałem. 1) Propagowane ulotki w 2008r. przez PIP z informacją „[..] umowa zlecenie nie musi być odpłatna. Zawierana jest w dowolnej niekoniecznie pisemnej formie,,,,może być wykonywana przez osobę trzecia..[..]” świadczyła o otwartych drzwiach do pracy „na czarno”, a jak ZUS w tej formule winien działać? Przecież teraz odprowadza się składki od zlecenia!! Inspektorzy pracy, kontrolują od 2002r. (może wcześniej?) dane zawarte w druku ZUS – IWA , z tytułu odprowadzania składek na ubezpieczenie wypadkowe , kod 0411 i 0412 dotyczy umów zleceń: na terenie jednostki i poza nią – praca w terenie. Niezgodnie z prawem, zatrudnianie, to tak „ryba psuje się od głowy”. 2) Wyciąg […] Amber Gold [….]Inspektorzy obwiniali też Marcina P. o nieopłacenie składek na fundusz pracy za czerwiec 2012 roku. Wniosek o ukaranie został złożony przez PIP po upływie roku od daty popełnienia czynu, czyli po przedawnieniu. Taki wniosek w zakresie tego punktu w ogóle nie powinien trafić do sądu - mówiła sędzia Kozłowska. 3) Naturalnie każdy Pracownik zgodnie z Konstytucją RP ma prawo wyboru Pracodawcy. W ramach reorganizacji administracyjnej zaufałam Organowi państwowemu, nie spółce „krzak” przejmującej zadania i Pracowników z Urzędów wojewódzkich do PIP. Okazało się że jestem w drugiej albo i trzeciej kategorii pracowniczej dla zabezpieczenia działalności hotelowo – szkoleniowej Ośrodka przypisanego w ustawie do PIP we Wrocławiu. Wszyscy pracownicy w RP podlegają ochronie z tytułu art. 23 1 kodeksu pracy, ale nie przejęci ustawowo przez Organ Państwową Inspekcję Pracy. Jaki Organ w RP sprawdzi tę okoliczność? Nie objął Nas Program Dobrowolnych Odejść, gdyż w strukturach PIP powołany został w 2006r. Departament legalności zatrudnienia , budżet państwowy łożył na tę działalność z pieniędzy podatnika. Wierzyłam zapewnieniom: […………………] oficjalnym w SEJMIE w 2006r. GIP p. Bożeny Borys-Szopy, CZŁOWIEKA ROKU! zgodnie z priorytetami: 1. samodzielność!; 2. skuteczność!; 3. SPECJALIZACJA PRZEDE WSZYSTKIM!! Przejęto Pracowników ustawowo i zastosowano degradację zawodową, naruszono nawet art. 94 kodeksu pracy oraz do 55 Aplikacji Inspektorskiej (w przepisach prawa RP nie istnieje takowa Aplikacja) – J0107 - Nieprawidłowości podlegają zastosowaniu środka prawnego – mandatowaniu - od 1000, 00 do 30 000,00 zł. art. 94, pkt 2 kodeksu pracy „ Pracodawca jest zobowiązany w szczególności: 2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy”. J0107 – NIEZACHOWANIE WYMAGANEGO CZASU SZKOLENIA, ze względu na sezon letni, należało zmniejszyć liczbę uczestników 55 Aplikacji Inspektorskiej od dnia 24 czerwca 2008r. ważniejsi wczasowicze – więcej płacili i komercja. Prężna działalność p. R. Giedrojć, daje nadzieję iż nareszcie doczekam się umowy o pracę z tytułu zatrudnienia w Okręgowym Inspektoracie PIP w Gdańsku i pełnego pakietu pracowniczego zgodnie ze wskazanym okresem w PIT-11 tj. 01 luty 2010r. do 30 listopad 2010r. o tym fakcie zostałam powiadomiona w styczniu 2011r. Brak – świadectwa pracy za wskazany okres, druku Rp-7, oraz wyczerpujących danych o wysokości tzw. trzynastki, oraz w jakiej wysokości otrzymałam odprawę emerytalną wraz z obowiązującymi odsetkami , za okres 30 czerwca 2009r. – 30 listopada 2010r.? (por. wyrok SN z 21 października 1999 r., I PKN 320/99, OSNAPiUS 2001, Nr 22, poz. 806). Pracownik – funkcjonariusz publiczny OIP PIP w Gdańsku naruszył zasadę zaufania do Państwa, stanowionego przez nie prawa oraz ochrony praw nabytych. Sprzeniewierzył się ślubowaniu art. 43, ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), Prawda jest córką Czasu. Anna Wieczorkowska Gdańsk, 06 września 2016r.  rozwiń