Płace sołtysów: Oprócz diet stałe wynagrodzenie - tak chce PSL

• Poselski projekt ustawy o sołtysach zakłada, że sołtys mógłby uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa do głosowania.
• Sołtys miałby otrzymywać także dodatkowe wynagrodzenie z budżetu państwa w wysokości połowy najniższej krajowej.
Płace sołtysów: Oprócz diet stałe wynagrodzenie - tak chce PSL
Posłowie proponują aby sołtysom przysługiwało wynagrodzenie związane z pełnioną funkcją (fot.flickr.com)

Projekt ustawy złożyła w Sejmie grupa posłów PSL. Jak tłumaczą proponowana ustawa zmierza do umocnienia ustroju sołectw poprzez dokładne wskazanie kompetencji organów sołectwa oraz umożliwienie gminom dokładnego wskazania mienia, którym dysponuje sołectwo.

W myśl projektu jednocześnie wzmocnieniu ulega pozycja sołtysa, który dzięki nowym kompetencjom (art. 4 ust. 1 projektu) może uczestniczyć w obradach rady gminy.

Jak piszą posłowie, należy także zauważyć, że sołtys – poza nowymi obowiązkami – wykonuje również szereg innych, związanych z reprezentowaniem mieszkańców sołectwa (np. organizuje i prowadzi zebranie wiejskie lub informuje mieszkańców o ogłoszeniach dotyczących jednostki samorządu terytorialnego).

Stąd propozycja, aby sołtysom niezależnie od diet i zwrotu kosztów podróży służbowych, przysługiwało wynagrodzenie związane z pełnioną funkcją, w wysokości połowy wynagrodzenia minimalnego określonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji (w 2017 r. będzie to 2 tys. zł brutto).

Pełnienie funkcji sołtysa byłoby też równoznaczne z przystąpieniem do ubezpieczenia emerytalno-rentowemu w związku z czym wynagrodzenie stanowiłoby dodatek do ustalenia podstawy wymiaru emerytury.

Posłowie chcą, żeby ponad 40 tysiącom sołtysów wynagrodzenia wypłacało państwo, a nie samorządy.

 


KOMENTARZE (39)ZOBACZ WSZYSTKIE

Do Korytowski: Widac Ze Pan Nie Doinformowany..Pan Pracuje Zadarmo ..Pana Dzieci ...Niejedza. ITD...Nadaje Sie Pan ..Samorzadowca...Takich Mamy ..Radnych Bezradnych..

SOLTYS, 2017-01-19 19:53:27 odpowiedz

Do obserwtor: Wdac to Po Radnych ..Ze Stac..Panstwo...I To ze Niesa Jedna Kadencje a le 3 I Wiecej..Bo Maja Za Soba Ksiedza!!!!!..

SOLTYS, 2017-01-19 19:47:53 odpowiedz

Do KZ: ...Widocznie Jest Pan Zamozna Persona Skoro Pan Tak Pisze...Atak Jak Pan Sobie Wyobraza Czasy Sie Zmieniaja Spoleczenstwo Jet Coraz Bardziej Roszczeniowe..Aco Do Decyzjach Inwestycyjnych To Soltys Niemoze Decydowac ..Prosze Czytac ..

SOLTYS, 2017-01-19 15:12:08 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE