Płace sołtysów: Oprócz diet stałe wynagrodzenie - tak chce PSL

• Poselski projekt ustawy o sołtysach zakłada, że sołtys mógłby uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa do głosowania.
• Sołtys miałby otrzymywać także dodatkowe wynagrodzenie z budżetu państwa w wysokości połowy najniższej krajowej.
Płace sołtysów: Oprócz diet stałe wynagrodzenie - tak chce PSL
Posłowie proponują aby sołtysom przysługiwało wynagrodzenie związane z pełnioną funkcją (fot.flickr.com)

Projekt ustawy złożyła w Sejmie grupa posłów PSL. Jak tłumaczą proponowana ustawa zmierza do umocnienia ustroju sołectw poprzez dokładne wskazanie kompetencji organów sołectwa oraz umożliwienie gminom dokładnego wskazania mienia, którym dysponuje sołectwo.

W myśl projektu jednocześnie wzmocnieniu ulega pozycja sołtysa, który dzięki nowym kompetencjom (art. 4 ust. 1 projektu) może uczestniczyć w obradach rady gminy.

Jak piszą posłowie, należy także zauważyć, że sołtys – poza nowymi obowiązkami – wykonuje również szereg innych, związanych z reprezentowaniem mieszkańców sołectwa (np. organizuje i prowadzi zebranie wiejskie lub informuje mieszkańców o ogłoszeniach dotyczących jednostki samorządu terytorialnego).

Stąd propozycja, aby sołtysom niezależnie od diet i zwrotu kosztów podróży służbowych, przysługiwało wynagrodzenie związane z pełnioną funkcją, w wysokości połowy wynagrodzenia minimalnego określonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji (w 2017 r. będzie to 2 tys. zł brutto).

Pełnienie funkcji sołtysa byłoby też równoznaczne z przystąpieniem do ubezpieczenia emerytalno-rentowemu w związku z czym wynagrodzenie stanowiłoby dodatek do ustalenia podstawy wymiaru emerytury.

Posłowie chcą, żeby ponad 40 tysiącom sołtysów wynagrodzenia wypłacało państwo, a nie samorządy.

 


KOMENTARZE (16)ZOBACZ WSZYSTKIE

Do mieszkaniec:
Śmiech na sali, chyba za nieróbstwo i pierdzenie w stołki, za wyręczanie się sołtysami w terenie bo pani urzędnik nie chce się zadka unieść chociaż ma za to płacone ... itp, itp.

Sołtys , 2016-12-04 09:45:50 odpowiedz

Do Korytowski: jeśli ktoś pisze że radni robią więcej od sołtysa to czemu sam nie zostanie sołtysem tylko pchają sie na radnych,radni udają że wiedzą co robią a naprawdę nic nie robią tylko podejmują najczęściej błędne decyzje a sołtys musi napisać dobry wniosek o fundusz sołecki musi pokosić zrobić... imprezkę dla mieszkańców i dużo innych prac fizycznych ale tego radni nie widzą rozwiń

sąsiad sołtysa, 2016-11-28 11:39:47 odpowiedz

Jestem sołtysem 22 lata. Moje wynagrodzenie to.. za udziel w sesji-150zł i prowizja od zebranych podatków.-5% od zebranej kwoty. Decyzji podatkowych mam do doręczenia ok 360 szt. I gdybym ja nie doręczyła tych decyzji osobiście to UG musiałby wysłać listem poleconym. Tak, że zamiast poczta to ja mam... prowizję. Podatki przyjmuję w domu, i gdybym nie miała oddzielnego pomieszczenia to gra nie warta świeczki. Nie wspomnę już o pracach społecznych, organizowanie dożynek, itp... rozwiń

sołtys, 2016-11-24 23:33:34 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE