Płace sołtysów: Oprócz diet stałe wynagrodzenie - tak chce PSL

• Poselski projekt ustawy o sołtysach zakłada, że sołtys mógłby uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa do głosowania.
• Sołtys miałby otrzymywać także dodatkowe wynagrodzenie z budżetu państwa w wysokości połowy najniższej krajowej.
Płace sołtysów: Oprócz diet stałe wynagrodzenie - tak chce PSL
Posłowie proponują aby sołtysom przysługiwało wynagrodzenie związane z pełnioną funkcją (fot.flickr.com)

Projekt ustawy złożyła w Sejmie grupa posłów PSL. Jak tłumaczą proponowana ustawa zmierza do umocnienia ustroju sołectw poprzez dokładne wskazanie kompetencji organów sołectwa oraz umożliwienie gminom dokładnego wskazania mienia, którym dysponuje sołectwo.

W myśl projektu jednocześnie wzmocnieniu ulega pozycja sołtysa, który dzięki nowym kompetencjom (art. 4 ust. 1 projektu) może uczestniczyć w obradach rady gminy.

Jak piszą posłowie, należy także zauważyć, że sołtys – poza nowymi obowiązkami – wykonuje również szereg innych, związanych z reprezentowaniem mieszkańców sołectwa (np. organizuje i prowadzi zebranie wiejskie lub informuje mieszkańców o ogłoszeniach dotyczących jednostki samorządu terytorialnego).

Stąd propozycja, aby sołtysom niezależnie od diet i zwrotu kosztów podróży służbowych, przysługiwało wynagrodzenie związane z pełnioną funkcją, w wysokości połowy wynagrodzenia minimalnego określonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji (w 2017 r. będzie to 2 tys. zł brutto).

Pełnienie funkcji sołtysa byłoby też równoznaczne z przystąpieniem do ubezpieczenia emerytalno-rentowemu w związku z czym wynagrodzenie stanowiłoby dodatek do ustalenia podstawy wymiaru emerytury.

Posłowie chcą, żeby ponad 40 tysiącom sołtysów wynagrodzenia wypłacało państwo, a nie samorządy.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (41)ZOBACZ WSZYSTKIE

Sołtysem zostalam w 2015,radnego mam ktory jest 4 kadencje i uprzykrza sołtysowanie ,straszy sadami ,nagrywa rozmowy ktore pozniej odtwarza mieszkańcom ,zlozylam skargę do Rady Gminy ale niestey w odpowoedzi napisali ze nie moga Radnego ani ukarać ani upomnieć zachowanie skandaliczne.Zebrania ktore ...sa i podejmowane sa uchwaly też sa podwazane ,wnioski ktore skladamy to przechodza tylko te ktore zlozy Radny. rozwiń

Sołtysowa, 2017-03-08 14:24:58 odpowiedz

Do internetrowa sołtyska:

sołtys, 2017-03-08 13:25:54 odpowiedz

Do Korytowski: Widac Ze Pan Nie Doinformowany..Pan Pracuje Zadarmo ..Pana Dzieci ...Niejedza. ITD...Nadaje Sie Pan ..Samorzadowca...Takich Mamy ..Radnych Bezradnych..

SOLTYS, 2017-01-19 19:53:27 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE