PARTNER PORTALU
  • BGK

Polska Wschodnia dogoni resztę kraju? Rząd ma strategię

  • wnp.pl    3 sierpnia 2016 - 19:07
Polska Wschodnia dogoni resztę kraju? Rząd ma strategię
Mimo wielu inwestycji i programów regiony wschodnie nadal odstają od reszty kraju (fot.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl)

• Aktywność gospodarcza pięciu województw Polski Wschodniej jest niższa niż wynikało by to z ich potencjału demograficznego, stwierdza MR. Wyrazem tego jest obniżający się poziom PKB per capita w relacji do średniej krajowej.
• Główną barierą rozwojową Polski Wschodniej pozostaje niska wydajność pracy, będąca pochodną przestarzałej struktury gospodarki i niskowydajnego rolnictwa, stwierdza MR.
• Potencjałem gospodarczym regionów Polski Wschodniej jest wyraźna specyfika struktury branżowej przemysłu.
Zróżnicowanie dochodowe między województwami i wewnątrz województw w Polsce zwiększało się w ostatniej dekadzie. Nie istnieją strukturalne przyczyny, dla których skala nierówności międzyregionalnych miałaby być w Polsce większa niż w Hiszpanii, Francji, czy Niemczech.

Taki jest ogólny wniosek, jaki przedstawia Ministerstwo Rozwoju w – skierowanym do publicznej konsultacji – projekcie Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Z jednej strony, w ciągu ostatnich kilkunastu lat istotnie zmniejszył się dystans rozwojowy mierzony PKB per capita (według siły nabywczej - PPS) polskich województw względem średniej UE. Tak liczony wskaźnik w województwie mazowieckim przekroczył w 2014 r. średni poziom UE-28 (poziom 108 proc.). Istotnie do tej średniej zbliżyły się też regiony najbardziej rozwinięte gospodarczo, gdzie ulokowane są duże aglomeracje miejskie.

Ale z drugiej strony, w niewielkim stopniu lukę w rozwoju (liczoną PKB per capita) zmniejszyło kilka województw z Polski Wschodniej.

Czytaj też: Polska wschodnia dostanie 1,2 mld zł na drogi

Najniższym tempem rozwoju charakteryzują się województwa świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie, będące w grupie najsłabiej rozwiniętych w UE (w 2014 r. osiągnęły odpowiednio poziom 48 proc. i 49 proc. średniej EU), przy średniej dla Polski ok. 60 proc.

Diagnoza dla Polski Wschodniej

Aktywność gospodarcza pięciu województw Polski Wschodniej jest niższa niż wynikało by to z ich potencjału demograficznego, stwierdza MR. Wyrazem tego jest obniżający się poziom PKB per capita w relacji do średniej krajowej.

Od 2007 r. Polska Wschodnia wyraźnie zmniejszyła dystans rozwojowy w stosunku do całej UE (poziom PKB per capita w relacji do średniego poziomu UE wzrósł z 36 proc. w 2006 r. do 48 proc. w 2013 r.), przy czym obserwowany wzrost był silnie zróżnicowany regionalnie.

Bariery rozwoju Polski Wschodniej

Główną barierą rozwojową Polski Wschodniej pozostaje niska wydajność pracy, będąca pochodną przestarzałej struktury gospodarki i niskowydajnego rolnictwa, stwierdza MR.

W latach 2000-14 udział osób zatrudnionych w rolnictwie spadł z 30,3 do 19,9 proc., lecz wciąż jest prawie dwukrotnie wyższy niż w Polsce ogółem.

O problemach rozwojowych tego obszaru świadczy również:

- relatywnie niski poziom przedsiębiorczości (średnia liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON przypadająca na 10 tys. mieszkańców wynosi 814 i jest o 24 proc. niższa niż średnio w kraju),

- niższy poziom innowacyjności (w relacji do PKB na prace badawczo-rozwojowe w 2013 r. przeznaczono 0,67 proc. tj. o 0,2 pkt. proc. mniej niż średnio w Polsce),

- relatywnie niska konkurencyjność ośrodków akademickich,

- niski poziom atrakcyjności inwestycyjnej.

Udział eksportu w PKB w makroregionie stanowił w 2013 r. 22,4 proc., podczas gdy średnio w kraju osiągnął 38,5 proc.

Szanse Polski Wschodniej

Czytaj też: Polska Wschodnia się poprawia, ale programy wsparcia są nadal konieczne

Potencjałem gospodarczym regionów Polski Wschodniej jest wyraźna specyfika struktury branżowej przemysłu. Zjawisko to wynika z dużo większej niż przeciętnie w kraju roli produkcji artykułów rolno-spożywczych, a następnie przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych, drzewnego oraz meblarskiego.

Większe niż średnio w kraju jest znaczenie produkcji maszyn i urządzeń. Wśród przemysłów „rzadkich” makroregion wyróżnia się dynamicznie rozwijającym się przemysłem lotniczym, mleczarskim oraz tytoniowym.

Ponadto wśród atutów województw Polski Wschodniej wyróżnić należy występowanie stosunkowo niewielu terenów zdegradowanych przez przemysł oraz relatywnie niewielkie zanieczyszczenie powietrza, stwierdzają autorzy projektu Strategii.

Cały artykuł czytaj na wnp.pl

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.