Pomoc dla bezrobotnych z terenów klęsk żywiołowych

  • AW/mpips.gov.pl
  • 02-08-2011
  • drukuj
Minister finansów przyznał środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu środków europejskich w kwocie ponad 173 mln. zł. na zwrot wydatków poniesionych z Funduszu Pracy.
Pomoc dla bezrobotnych z terenów klęsk żywiołowych

Uruchomione środki będą przeznaczone na finansowanie programów związanych z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe, programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45/50 plus oraz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Wnioskowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zmiana planu finansowego Funduszu Pracy polega na zwiększeniu prognozowanych przychodów Funduszu Pracy w roku 2011 o kwotę 173.091 tys. zł, pochodzącą z rezerwy celowej budżetu środków europejskich, przyznaną Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej decyzją Ministra Finansów, z 19 lipca 2011 r., o której mowa wyżej oraz zwiększeniu kosztów Funduszu Pracy na finansowanie w roku 2011 zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej o kwotę 173.091 tys. zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE