PARTNER PORTALU
  • BGK

Potrzeba programu kierunkującego młodzież na określone zawody

  • AT    13 lutego 2013 - 13:05
Potrzeba programu kierunkującego młodzież na określone zawody

Zrzeszenie PBiWWL zadeklarowało chęć stworzenia podwalin programu edukującego rodziców i gimnazjalistów, którego celem byłoby podniesienie świadomości nt. potrzeb rynku pracy oraz ukierunkowanie młodzieży na określone zawody.
11 lutego 2013 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zrzeszenia Prezydentów Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego w Pałacu w Żaganiu. Dyskutowano na nim m.in. na temat współpracy lubuskich samorządów z przedsiębiorcami i Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową, w celu tworzenia dogodnych warunków gospodarczych dla rozwoju lokalnego biznesu i miejsc pracy.

Zarząd reprezentowali: Wadim Tyszkiewicz - prezes Zrzeszenia, Sebastian Ciemnoczołowski - wiceprezes Zrzeszenia, Helena Sagasz - skarbnik Zrzeszenia, Ryszard Klisowski - członek Zarządu i Waldemar Górczyński- członek Zarządu.

W pierwszej części obrad, otwartej i oficjalnej, uczestniczyli Krzysztof Romankiewicz - wiceprezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. oraz Sławomir Kowal - burmistrz Żagania.

Podjęto dyskusję na temat współpracy lubuskich samorządów z przedsiębiorcami i Izbą, w celu tworzenia dogodnych warunków gospodarczych dla rozwoju lokalnego biznesu i miejsc pracy. Ze szczególną uwagą analizowano problem szkolnictwa, wskazując na braki w zatrudnieniu osób wykształconych kierunkowo w określonych zawodach (najczęściej technicznych), zgłaszane przez przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów.

Zarząd Zrzeszenia zadeklarował chęć i inicjatywę stworzenia podwalin programu edukującego rodziców i dzieci w wieku gimnazjalnym, którego celem byłoby podniesienie świadomości nt. potrzeb rynku w zakresie zatrudnienia oraz kierunkował młodzież na określone zawody, we współpracy z firmami i izbami zrzeszającymi przedsiębiorców z regionu woj. lubuskiego.

W części obrad zamkniętych omówiono tematy w zakresie:

- Poparcia inicjatywy Leszka Olgrzymka wójta gm. Bytnica podważającej przeprowadzenie ostatniej edycji tzw. „schetynówek" w woj. lubuskim.

Zarząd popiera opinię, iż zmiana nawet jeśli korzystna ale wprowadzana już w trakcie uruchomionego konkursu, podważa zasady uczciwej konkurencji,

- Podjęcia stanowiska w sprawie złożonego projektu Ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST przygotowanego przez Klub Parlamentarny PSL z dn. 22.01.2013, który dotychczasowy projekt ZGWRP wprowadzający tzw. subwencję środowiskową dla terenów leśnych objętych obszarami prawnie chronionymi zmienia wprowadzając, zdecydowanie niekorzystny w ocenie Zrzeszenia zapis, iż subwencja będzie przysługiwać „gminom, których ponad 50% powierzchni stanowią obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych".

Art. 2 projektu określa natomiast, iż obszary prawnie chronione będą obejmować wyłączenie parki narodowe, rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000. Tym samym projekt w tej formie wyklucza część gmin województwa lubuskiego lub minimalizuje wielkość potencjalnej subwencji dla poszczególnych gmin,

- Podjęcia ścisłej współpracy z ogólnopolskimi korporacjami samorządowymi. W tym w szczególności wyrażenia poparcia dla stanowiska w sprawie projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z grudnia 2012 r.).

Stanowisko w sposób krytyczny ocenia przedłożony projekt, który m.in. reguluje kilkanaście innych ustaw, nie korygując każdej z nich osobna, wprowadza narzędzia konsultacji regionalnych, które dublują inne formy narzędzi konsultacji już istniejących, a narzucają kolejne kosztowne zadania gminom bez wskazania ich źródła finansowania,KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.