Potrzeba programu kierunkującego młodzież na określone zawody

Zrzeszenie PBiWWL zadeklarowało chęć stworzenia podwalin programu edukującego rodziców i gimnazjalistów, którego celem byłoby podniesienie świadomości nt. potrzeb rynku pracy oraz ukierunkowanie młodzieży na określone zawody.
Potrzeba programu kierunkującego młodzież na określone zawody

11 lutego 2013 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zrzeszenia Prezydentów Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego w Pałacu w Żaganiu. Dyskutowano na nim m.in. na temat współpracy lubuskich samorządów z przedsiębiorcami i Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową, w celu tworzenia dogodnych warunków gospodarczych dla rozwoju lokalnego biznesu i miejsc pracy.

Zarząd reprezentowali: Wadim Tyszkiewicz - prezes Zrzeszenia, Sebastian Ciemnoczołowski - wiceprezes Zrzeszenia, Helena Sagasz - skarbnik Zrzeszenia, Ryszard Klisowski - członek Zarządu i Waldemar Górczyński- członek Zarządu.

W pierwszej części obrad, otwartej i oficjalnej, uczestniczyli Krzysztof Romankiewicz - wiceprezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. oraz Sławomir Kowal - burmistrz Żagania.

Podjęto dyskusję na temat współpracy lubuskich samorządów z przedsiębiorcami i Izbą, w celu tworzenia dogodnych warunków gospodarczych dla rozwoju lokalnego biznesu i miejsc pracy. Ze szczególną uwagą analizowano problem szkolnictwa, wskazując na braki w zatrudnieniu osób wykształconych kierunkowo w określonych zawodach (najczęściej technicznych), zgłaszane przez przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów.

Zarząd Zrzeszenia zadeklarował chęć i inicjatywę stworzenia podwalin programu edukującego rodziców i dzieci w wieku gimnazjalnym, którego celem byłoby podniesienie świadomości nt. potrzeb rynku w zakresie zatrudnienia oraz kierunkował młodzież na określone zawody, we współpracy z firmami i izbami zrzeszającymi przedsiębiorców z regionu woj. lubuskiego.

W części obrad zamkniętych omówiono tematy w zakresie:

- Poparcia inicjatywy Leszka Olgrzymka wójta gm. Bytnica podważającej przeprowadzenie ostatniej edycji tzw. „schetynówek" w woj. lubuskim.

Zarząd popiera opinię, iż zmiana nawet jeśli korzystna ale wprowadzana już w trakcie uruchomionego konkursu, podważa zasady uczciwej konkurencji,

- Podjęcia stanowiska w sprawie złożonego projektu Ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST przygotowanego przez Klub Parlamentarny PSL z dn. 22.01.2013, który dotychczasowy projekt ZGWRP wprowadzający tzw. subwencję środowiskową dla terenów leśnych objętych obszarami prawnie chronionymi zmienia wprowadzając, zdecydowanie niekorzystny w ocenie Zrzeszenia zapis, iż subwencja będzie przysługiwać „gminom, których ponad 50% powierzchni stanowią obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych".

Art. 2 projektu określa natomiast, iż obszary prawnie chronione będą obejmować wyłączenie parki narodowe, rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000. Tym samym projekt w tej formie wyklucza część gmin województwa lubuskiego lub minimalizuje wielkość potencjalnej subwencji dla poszczególnych gmin,

- Podjęcia ścisłej współpracy z ogólnopolskimi korporacjami samorządowymi. W tym w szczególności wyrażenia poparcia dla stanowiska w sprawie projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z grudnia 2012 r.).

Stanowisko w sposób krytyczny ocenia przedłożony projekt, który m.in. reguluje kilkanaście innych ustaw, nie korygując każdej z nich osobna, wprowadza narzędzia konsultacji regionalnych, które dublują inne formy narzędzi konsultacji już istniejących, a narzucają kolejne kosztowne zadania gminom bez wskazania ich źródła finansowania,

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE