Praca na próbę przez sześć miesięcy

Wydłużenie czasu zawierania umów o pracę na okres próbny z obecnych 3 do 6 miesięcy proponuje Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
Praca na próbę przez sześć miesięcy
Pracodawcy chcą także wprowadzenia dwutygodniowego wypowiedzenia do umów na czas wykonania określonej pracy oraz rezygnację z warunku zawierania umowy na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, od którego zależy możliwość wcześniejszego jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

– Rada Dyrektorów Personalnych PKPP Lewiatan uznała, że zmianę przepisów o umowach na czas określony należy łączyć ze zmianą przepisów o umowach na czas nieokreślony. Nie można rozmawiać tylko o ograniczeniach w zawieraniu umów terminowych, bez odniesienia się do barier zniechęcających pracodawców do podpisywania umów bezterminowych – mówi dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert PKPP Lewiatan.

Rada Dyrektorów Personalnych PKPP Lewiatan jest przeciwna ewentualnemu wprowadzeniu obowiązku podawania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy terminowej – zarówno zawieranej na czas określony, jak i na czas wykonania określonej pracy.

– Proponujemy również wprowadzenie katalogu różnych okresów wypowiedzenia i uzależnienie ich długości od trwania umowy na czas określony. Istotą tej zmiany byłoby wydłużanie okresów wypowiedzenia w powiązaniu z dłuższymi umowami zawieranymi na czas określony. Chodzi na przykład o przyjęcie takiego rozwiązania: 2-tygodniowe wypowiedzenie przy umowach na czas określony trwających do 12 miesięcy, 1-miesięczne wypowiedzenia przy umowach na czas określony trwających od 12 miesięcy do 5 lat oraz 3-miesięczne wypowiedzenie przy umowach na czas określony trwających powyżej 5 lat – dodaje dr Grażyna Spytek-Bandurska.

Lewiatan opowiada się także za likwidacją lub przynajmniej ograniczeniem barier w zawieraniu umów na czas nieokreślony polegających na konieczności: podawania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie, przeprowadzenia konsultacji ze związkami zawodowymi, zachowania długich okresów wypowiedzenia umowy o pracę. Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

NIEKTÓRZY STRACILI JUŻ WSZELKĄ NADZIEJĘ.

JUBILAT, 2012-11-01 21:59:15 odpowiedz

Bardzo interesująca teoria , być może najbardziej doskonałym rozstrzygnięciem prawnym byłoby zniesienie jakichkolwiek praw wiążących pracodawcę z potencjalnym pracownikami. Mam wrażenie , że według Leviatan niedościgniony model dla pracodawcy polskiego to „gułag”. Działania pra...wne na płaszczyźnie rynku pracy niesie łańcuchowo skutki w innych zapisach prawnych , Kodeks Pracy , system świadczeń socjalnych i pochodnych. Jak na takie gremium to marnie to wygląda , jak wygląda zdrowa relacja pracownik - pracodawca to proszę prześledzić zapisy ustawodawstwa norweskiego i ewentualnie proponować rozstrzygnięcia mające cokolwiek wspólnego z demokracją społeczną. rozwiń

nedpolams@op.pl, 2012-10-31 09:44:56 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE