PARTNER PORTALU
  • BGK

Praca po szkole zawodowej? W Małopolsce to nie problem

  • PAP/em    6 lipca 2015 - 17:01
Praca po szkole zawodowej? W Małopolsce to nie problem

Kariera absolwentów zależy od płci, typu szkoły, jaką ukończyli oraz zawodu, jaki uzyskali (fot. pixabay)

Z raportu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wynika, że coraz mniej mieszkańców regionu, którzy ukończyli szkołę zawodową ma problem ze znalezieniem pracy.
Jak poinformowała PAP Katarzyna Nyklewicz z WUP w Krakowie wyraźnie zmniejszyła się liczba tych, którzy w rok od uzyskania świadectwa ani nie pracowali ani nie kontynuowali nauki (tzw. NEETs-ów) z blisko 20 proc. absolwentów szkół w 2012 r. do 15 proc. w 2013 r.

"Z badań wynika, że w 2012 r. 63 proc. młodych ludzi znalazło pracę w pierwszym roku po ukończeniu szkoły, w 2013 r. już 67 proc. W trudniejszej sytuacji niż pozostali absolwenci były osoby kształcące się w zawodach turystyczno-gastronomicznych i usługowych. W trzech kolejnych rocznikach, kończących szkoły w 2011, 2012 i 2013 roku, to właśnie w tych zawodach pojawiło się stosunkowo najwięcej osób bez pracy" - mówiła Nyklewicz.

Badaniem - w formie wywiadu telefonicznego i ankiety internetowej - objętych zostało 3 tys. 946 osób, które w 2013 r., ukończyły naukę w szkołach zasadniczych zawodowych, technikach, szkołach policealnych.

Od czego zależy kariera absolwentów zawodówek?

Wynika z niego, że najpopularniejszymi formami zatrudnienia wśród absolwentów, którzy nie łączyli pracy z dalszą nauką, były umowy czasowe (34 proc. w 2013 r.) i umowa-zlecenia (12 proc. respondentów).

Raport wyraźnie pokazuje, że kariera absolwentów zależy od płci, typu szkoły, jaką ukończyli oraz zawodu, jaki uzyskali. Trudniej o zatrudnienie kobietom i absolwentom zasadniczych szkół zawodowych. Pracę z nauką częściej łączą absolwenci techników, a osoby, które skończyły inne typy szkół zawodowych koncentrują się na działalności zarobkowej.

Wśród absolwentów techników grupa tych, którzy koncentrują się tylko na edukacji, utrzymuje się od kilku lat na poziomie ok. 20 proc. Przybywa tych, którzy znaleźli pracę lub zdecydowali się łączyć ją z nauką. Wśród absolwentów, którzy skończyli technikum w 2011 r., po dwunastu miesiącach 37 proc. pracowało, a 24 proc. łączyło pracę z nauką; w 2013 r. było to już odpowiednio 39 proc. i 28 proc.

Według danych z raportu coraz częściej na znalezieniu pracy koncentrują się także absolwenci szkół policealnych. W trzech kolejnych latach grupa pracujących zwiększyła się z 51 proc. wśród kończących szkołę w 2011 r. do 58 proc. w 2013.

Najmniej zmieniała się sytuacja absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Po roku od uzyskania świadectwa ok. 43 proc. z nich zajmowało się przede wszystkim pracą. Naukę lub naukę łączoną z pracą podjęła 1/3 absolwentów tego typu szkół.

Zajęcia praktyczne w cenie

Objęci badaniem pytani o praktyczną naukę zawodu, pozytywnie ocenili wyposażenie miejsc pracy u przedsiębiorców oraz przygotowaniu opiekunów praktyk w warsztatach szkolnych. Zajęcia praktyczne wyżej oceniali absolwenci, którzy uczyli się w zasadniczych szkołach zawodowych w trybie młodocianego pracownika i słuchacze szkół policealnych, a niżej młodzież z techników. "Wśród problemów podnoszonych przez absolwentów był zbyt krótki czas edukacji praktycznej, uniemożliwiający przygotowanie do wykonywania zawodu" - powiedziała Nyklewicz.

Na koniec maja w Małopolsce bez pracy było 128 tys. osób, z czego 15 tys. bezrobotnych to osoby przed 25 rokiem życia z wykształceniem średnim i zasadniczym zawodowym.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.