PARTNER PORTALU
 • BGK

Praca psuje zdrowie

 • ZWI    28 grudnia 2012 - 09:55
Praca psuje zdrowie

Stres zajmuje drugie miejsce wśród najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych związanych z pracą zawodową. W dłuższej perspektywie może spowodować obniżenie zdolności do pracy wśród pracowników powyżej 60 roku życia.
Szacuje się, że skutków stresu w pracy doświadcza w Unii Europejskiej niemal co czwarty pracownik, a 50-60 proc. przyczyn absencji chorobowej ma z nim związek.

Stres zajmuje drugie miejsce wśród najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych związanych z pracą zawodową - wynika z opracowania „Zdrowie psychiczne w środowisku pracy" Państwowej Inspekcji Pracy.

Stres w pracy powoduje wśród pracowników wzrost zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Wzrastają też koszty pracy wynikające z absencji chorobowej. Przewiduje się również obniżenie zdolności do pracy wśród pracowników powyżej 60 roku życia.

Dotychczasowe wyniki badań poziomu stresu wskazują, że w ok. 20 proc. ocenionych stanowisk pracy panuje wysoki poziom stresu, w 40 proc. - średni a w pozostałych 40 proc. stanowisk pracy - niski.

Kilkuletnie doświadczenia Państwowej Inspekcji Pracy z prowadzenia programów antystresowych wskazują, że do najczęstszych przyczyn stresu w pracy należą m.in. praca w pośpiechu, pod presją czasu, nadgodziny, system motywacyjny zorientowany na rywalizację między pracownikami, uznaniowe ocenianie i dyskryminacja.

Państwowa Inspekcja Pracy zajęła się problematyką psychospołecznych warunków pracy w 2006 roku. Rozpoczęto wówczas realizację programu dotyczącego przeciwdziałania negatywnym skutkom przeciążenia psychicznego i stresu w miejscu pracy. Program był realizowany przez cztery lata, do roku 2009, na terenie całego kraju. Uczestniczyli w nim pracodawcy i pracownicy z różnych sektorów.

Wyniki badań pokazały, że pracodawcy najsłabiej rozpoznawali przyczyny stresu zawodowego, lepiej diagnozowali wpływ stresu na funkcjonowanie własnych pracowników, zaś najlepiej rozpoznawali wpływ stresu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

W roku 2009 część z uczestniczących w programie zakładów, po przeprowadzeniu ocen psychospołecznych warunków pracy i przygotowaniu propozycji działań profilaktycznych, zadeklarowała, że po ich wdrożeniu podda się zewnętrznemu audytowi sprawdzającemu. W Głównym Inspektoracie Pracy wybrano kilkanaście przedsiębiorstw, które osiągnęły wyróżniające się wyniki w ograniczaniu negatywnych skutków stresu.

Na podstawie wniosków z przeprowadzonego w nich audytu opracowano i wydano broszurę zawierającą potwierdzone przykłady dobrych praktyk.

Znalazło się w niej na przykład Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu, w którym m.in. zmieniono organizację zgłaszania skarg i wniosków poprzez uruchomienie oddzielnego biura obsługi klientów, wycofano pojemniki metalowe i wprowadzono znacznie lżejsze plastikowe z kółkami, wyposażono pracowników w środki ochrony osobistej i ubrania robocze dostosowane do zmiennych warunków atmosferycznych, zapewniono stały kontakt pracowników obsługi i ich przełożonych przez zamontowanie w samochodach radia CB, problematykę stresu zawodowego uwzględniono w programach szkoleń okresowych dla pracowników oraz w karcie oceny ryzyka zawodowego.

W roku bieżącym PIP prowadzi kampanię informacyjną „Stres i inne czynniki psychospołeczne związane z pracą". Działaniami prewencyjnymi objęto głównie takie branże, jak: edukacja, handel, administracja publiczna i przemysł. Podsumowanie wyników i wniosków z działań PIP w tym zakresie nastąpi w pierwszym kwartale 2013 r.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (5)

 • Wypalenie zawodowe, 2013-01-15 19:17:11

  Krótko w temacie: Rekruteo.pl/artykul/35/Wypalenie_zawodowe_-_choroba_XXI_wieku
 • TEKO, 2012-12-29 22:50:51

  TO, BEZ WĄTPIENIA ,PSUJE ZDROWIE !
 • Eterno Vagabundo, 2012-12-29 22:28:33

  " Praca psuje zdrowie ". Temu ludzi krocie, Od ciężkiej harówy, Woli bezrobocie.