PARTNER PORTALU
 • BGK

Praca w urzędzie bez konkursu, czyli po znajomości?

 • GK    20 listopada 2012 - 11:19
Praca w urzędzie bez konkursu, czyli po znajomości?

Czy zatrudnienie bez otwartego i konkurencyjnego naboru osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego łamie konstytucję i sprzyja nepotyzmowi?
O wyjaśnienie m.in. tej wątpliwości zwróciła się do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego rzecznik praw obywatelskich - prof. Irena Lipowicz.

Jak przypomniała, zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 11 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny.

Czytaj też: Praca w urzędzie - nowy obiekt pożądania

Jednak art. 12 ust. 2 tej ustawy mówi, że nie wymaga przeprowadzenia naboru zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.

Przepis ten stał się przedmiotem krytyki w liście skierowanym do rzecznika praw obywatelskich. Autor wystąpienia do rzecznika ocenia tę regulację jako „sprzeczną z Konstytucją RP, łamiącą zasadę dostępu do informacji publicznej oraz prawo dostępu do swobodnie wybranej pracy, a ponadto sprzyjającą zjawiskom korupcjogennym i nepotyzmowi".

Czytaj też: Urzędnik bez konkursu

Jak podkreśla rzecznik, w doktrynie nie ma jednoznacznego stanowiska w zakresie kwalifikacji umowy na zastępstwo do kategorii umów przewidzianych przez Kodeks pracy. Można się jednak przychylić do tezy, że brzmienie art. 25 Kodeksu pracy, który wskazuje cztery kategorie umów, skłania ku określeniu tej umowy jako odmiany umowy na czas określony.

Określenie czasu trwania umowy o pracę może nastąpić przez wskazanie okresu, na jaki umowa została zawarta, terminu rozwiązania umowy o pracę lub innego zdarzenia przyszłego pewnego, np. okresu zastępstwa konkretnego pracownika.

Umowa o pracę na zastępstwo jest więc umową o pracę na czas określony, zawieraną w szczególnych okolicznościach oraz w szczególnym celu. Teza ta znajduje potwierdzenie w brzmieniu art. 16 ust. 1 zdanie drugie ustawy o pracownikach samorządowych, w którym wskazano wprost, że jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

- Mamy tu zatem do czynienia z nowym umownym stosunkiem pracy, a skoro tak, to nie powinien on być nawiązany z pracownikiem samorządowym, świadczącym już pracę na podstawie umowy o pracę. W konsekwencji chodziłoby zatem o osobę spoza urzędu, niemającą statusu pracownika samorządowego - twierdzi RPO.

Jednocześnie zwraca uwagę na wątpliwość, czy w przypadku konieczności zatrudnienia osoby na zastępstwo, zastosowanie w art. 12 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych tak zasadniczego wyjątku od zasady otwartości i konkurencyjności naboru jest uzasadnione i czy nie narusza art. 60 Konstytucji RP gwarantującego obywatelom polskim korzystającym z pełni praw publicznych prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach.

W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, jak przypomina rzecznik, przepis art. 60 ustawy zasadniczej, gwarantując prawo ubiegania się o przyjęcie do służby publicznej na jednakowych zasadach, nakłada na ustawodawcę obowiązek regulowania zasad i procedury rekrutacji w taki sposób, aby zapewnić przestrzeganie zasady równego dostępu do tej służby oraz równości szans wszystkich kandydatów.

W orzecznictwie TK podkreślono również, że procedura konkursowa stanowi „proceduralny miernik kontroli konstytucyjnego kryterium równego dostępu na jednakowych zasadach".

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (36)

 • antywładza, 2016-04-15 10:04:13

  Słupia Jędrzejowska, córka wieloletniego zastępcy wójta przyjęta bez konkursu, więcej pisać nie trzeba
 • Kiedy kontrole w urzedach, 2013-04-07 07:37:52

  W kraju jest dużo organów kontrolnych, ale żaden nie kontroluje przyjmowanie urzędników do urzędów i instytucji publicznych,
 • Ściema kadrowa., 2013-03-16 07:12:38

  Patologiczne zasady konkursów to ściema rzadzących w zakresie przyjmowania do pracy w urzędach publicznych.