PARTNER PORTALU
 • BGK

Pracy na wsi nadal brak

 • AT    9 grudnia 2011 - 11:51
Pracy na wsi nadal brak

Według raportu EFRWP mimo dobrze przygotowanych dokumentów planistycznych na poziomie UE i krajowym, nadal nie obserwujemy przełomu w tworzeniu pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich.
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Instytutem Rolnictwa i Rozwoju Wsi PAN oraz Fundacją Europejskie Centrum Przedsiębiorczości opracowała raport pt. „Bariery instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”, dotyczący kluczowych problemów w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenach wiejskich.

Autorzy raportu uważają, że głównymi przyczynami braku przełomu w tworzeniu pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich są słabość otoczenia zewnętrznego, które powinno sprzyjać zakładaniu i prowadzeniu małych i średnich przedsiębiorstw, a tak nie jest, niski poziom integracji i koordynacji programów wsparcia, ich silna sektorowość, nastawienie w programach aktywizacji bezrobocia na ilość, nie jakość, biurokracja,, a także niewystarczające działania, mogące skutecznie uruchomić endogeniczny potencjał mieszkańców wsi, oraz promowanie rozwiązań nie zawsze dostosowanych do rzeczywistych potrzeb mieszkańców wsi, szczególnie peryferyjnie położonych w stosunku do dużych miast. Przyczynami tej sytuacji jest również szereg innych czynników, które w wielu przypadkach zostały tylko zasygnalizowane.

Uzasadnia to konieczność podjęcia dalszych, pogłębionych badań, podejmujących tę problematykę również w ujęciu regionalnym. Potrzebne jest nowe podejście do polityki rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
 
Raport EFRWP zawiera analizy przygotowane na podstawie dokumentów rządowych, samorządowych i instytucji europejskich, jak również wnioski z badań jakościowych przeprowadzonych przez EFRWP wśród przedsiębiorców działających na terenach wiejskich.

Uczestnicy badania wśród głównych barier rozwoju wskazali obowiązujące przepisy prawne i ich niedopasowanie do realiów funkcjonowania mikrofirm na wsi oraz niski poziom rozwoju infrastruktury technicznej i socjalnej i utrudniony dostęp do kapitału.

Do zjawisk, które zachodzą na obszarach wiejskich i mają wpływ na rozwój sektora MŚP, można zaliczyć m.in. zmieniającą się strukturę zatrudnienia i zaludnienia obszarów wiejskich, rozbieżności w oczekiwaniach rolników i pozostałych mieszkańców obszarów wiejskich oraz model polaryzacyjno-dyfuzyjny rozwoju kraju, który nie jest korzystny dla rozwoju obszarów wiejskich.

Zmieniająca się struktura zatrudnienia i zaludnienia obszarów wiejskich

Na obszarach wiejskich mieszka 39 proc. ludności Polski. Liczba ta przez ostatnie lata utrzymuje się na podobnym poziomie, natomiast zmianie uległ rozkład przestrzenny zaludnienia terenów wiejskich. Wzrasta liczba ludności mieszkającej na terenach podmiejskich, a wyludniają się tereny oddalone od większych miast. Wyludnianie ma najostrzejszy wymiar na terenach Polski wschodniej i centralnej.

Spada udział osób pracujących w rolnictwie z 15,8 proc w 2007 r. do 13,4 proc. w 2009 roku, choć na tle średniej unijnej (w 2009 r. 5,1 proc. w EU27, a 3,1 proc. w UE15) nadal pozostaje na bardzo wysokim poziomie.

Z blisko 1,6 miliona gospodarstw rolnych w Polsce, tylko co dziesiąte może zostać uznane za konkurencyjne i będące w stanie zapewnić zadowalające dochody rodzinom rolniczym. Coraz mniejsza cześć mieszkańców wsi uzyskuje dochody z pracy na roli. Szacuje się, że nie więcej niż 40 proc. gospodarstw domowych na wsi posiada związki z ziemią. Proces ten uległ znacznemu przyśpieszeniu po akcesji i jednoznacznie wskazuje kierunek zachodzących zmian i rosnącą rolę pozarolniczych miejsc pracy w strukturze zatrudnienia ludności wiejskiej.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (5)

 • Roman Kazanowski, 2011-12-12 18:59:09

  Do NiT: Cytat: ...w rolnictwie pracuje 15% Polakow, a powinno tylko 3%. Blad, powinno pracowac ponad 15% i zasypac cala Unie Europejska swoimi ekologicznymi, tanimi, konkurencyjnymi produktami. I nie chodzi tu jedynie o produkcje niedojrzalych makowek, z ktorych ja akurat nie korzystam ale przede ws...zystkim chodzi o tworzenie etapow rynku przetworstwa rolniczego "od producenta do konsumenta". Takie bazy nie moga powstac w kazdej wsi, przeciez... . I to nowoczesny samorzad powinien realizowac. Nie tylko konsultowac akty prawne, takie jak strategiczne plany rozwoju wsi ale aktywnie wyszukiwac konkretnych przedsiebiorcow, sieci handlowe itp. Po prostu przejmowac i minimalizowac koszty posrednictwa, a one przyduszaja rozmach polskiego rolnictwa. Pozdrawiam.  rozwiń
 • NiT, 2011-12-12 08:56:02

  1) Cytat: poziom ukrytego bezrobocia na wsi może wynosić nawet ok. 900 tys. osób. Błąd!. Przekracza - wg dzisiejszych możliwości technicznych - 3 miliony osób. W rolnictwie pracuje ponad 15 % Polaków, a powinno tylko 3%. Reszta jest utrzymywana przez pracujących. 2) Rozwiązanie proponowane przez... p. Kazanowskiego, jest jak opium. Oszałamia i wprowadza w euforię. Ale podobnie jak opium, jest produktem niedojrzałej makówki.  rozwiń
 • Roman Kazanowski, 2011-12-10 19:10:04

  ...i dobrze. Wies powinna byc miejscem wypoczynku a nie pracy. Do pracy nalezy tworzyc parki technologiczne na obrzezach miast. Wtedy ulatwiac dojazd do pracy, tak z miasta jak z okolicznych wiosek. Innego rozwiazania nie widze...