PARTNER PORTALU
  • BGK

Prawie milion osób zatrudnionych w oświacie

  • AT    1 sierpnia 2012 - 19:22
Prawie milion osób zatrudnionych w oświacie

Na koniec 2011 roku polski sektor publiczny zatrudniał ok. 3,5 mln osób, co stanowiło ponad 21,6 proc. ogólnej liczby pracujących w Polsce. Prawie milion osób państwo zatrudnia w oświacie.
Odsetek ten jest mniejszy niż np. w Danii (34,8 proc., 2010 r.), ale też znacznie większy niż np. w Niemczech (14,8 proc., 2010 r.) czy Hiszpanii (16,7 proc., 2010 r.) - wynika z analizy "Ile osób zatrudnia państwo polskie?" przygotowanej przez Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Prawie milion osób państwo zatrudnia w oświacie (2010 r.). W tym obszarze zwraca uwagę niemal brak zmian w wielkości zatrudnienia pomimo malejącej liczby uczniów oraz bardzo krótki, na tle innych państw OECD, czas pracy nauczycieli.

Czytaj też: Gdzie przybyło, a gdzie ubyło urzędników

Drugą równie liczną grupą są pracownicy administracji publicznej, obrony narodowej i obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, których w 2010 roku również było prawie milion. Wbrew obiegowym opiniom liczba urzędników w administracji publicznej w Polscew relacji do liczby mieszkańców na tle innych krajów, nie jest wyjątkowo duża. Niemniej jednak są kraje, które przy podobnej liczbie urzędników oferują obywatelom znacznie sprawniej działające instytucje publiczne.

Czytaj też: Więcej pracowników administracji publicznej

Pomimo rosnącego znaczenia sektora prywatnego w usługach związanych z ochroną zdrowia, obszar ten wciąż jest zdominowany przez sektor publiczny, w którym zatrudnionych jest ponad pół miliona osób.

Spośród pozostałych sekcji gospodarki narodowej zwraca uwagę 120 tys. osób zatrudnionych przez sektor publiczny w górnictwie, gdzie silne uzwiązkowienie i upolitycznienie branży kładą się cieniem na wyniki finansowe kopalń.

W przetwórstwie przemysłowym państwo polskie zatrudniało w 2010 roku niecałe 90 tys. osób. Choć nie jest to dużo, to jednak trudno jest znaleźć uzasadnienie dla państwowej własności w takich działach jak np. produkcja odzieży czy produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny.

Spośród pozostałych sekcji PKD ze znaczącą liczbą osób pracujących w sektorze publicznym można wymienić transport (ponad 270 tys. osób), energetykę (ponad 110 tys. osób) oraz zaopatrzenie w wodę.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.