PARTNER PORTALU
 • BGK

Prawo oświatowe, art. 222: Dodatkowe zatrudnienie tylko za zgodą dyrektora

 • MN    28 kwietnia 2017 - 07:24
Prawo oświatowe, art. 222: Dodatkowe zatrudnienie tylko za zgodą dyrektora

Niezalecenie się do art. 222 grozi nauczycielowi zwolnieniem. (fot. pixabay)

Nauczyciel musi uzyskać pisemną zgodę dyrektora szkoły na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia.
• Dyrektorzy szkół kierują do nauczycieli polecenie, aby ci wskazali zatrudniające ich szkoły, wymiar etatu i podstawowe miejsce pracy.

• Taki wymóg stawiają przepisy ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe. Chodzi o to, aby nauczyciele nie blokowali dodatkowego zatrudnienia.

• Jeśli nauczyciel nie wypełni wymaganego oświadczenia, dyrektor szkoły będzie mógł go zwolnić dyscyplinarnie.

• Resort edukacji tłumaczy, że zgoda dyrektora nie jest wymagana w przypadku podjęcia dodatkowego zatrudnienia w miejscu innym niż szkoła, albo np. na podstawie umowy zlecenia.

W art. 222 przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe czytamy, że w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, wymaga pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

Oznacza to, że każdy nauczyciel na polecenie dyrektora, powinien wypełnić oświadczenie, w którym wskaże np. zatrudniające go szkoły, wymiar etatu i podstawowe miejsce pracy.

- Te zapisy wynikają z pewnych działań - nazwijmy to - osłonowych. Kiedyś nauczyciel zawsze musiał uzyskiwać zgodę na ponad półtora etatu, potem to zniesiono, a obecnie przywrócono w związku z tym, żeby nie blokować zatrudnienia dodatkowego – mówi Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "S" Regionu Gdańskiego.

Trudniej o dodatkowe zatrudnienie 

Dalej w przywołanym art. 222 czytamy, że w przypadku naruszenia przez nauczyciela tego warunku, dyrektor szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

- Nie ulega wątpliwości, że art. 222 ustawy wprowadzającej ustanawia ograniczenia przy podejmowaniu lub kontynuowaniu dodatkowego zatrudnienia w okresie przejściowym – pisze „Głos Nauczycielski”.

Tygodnik podkreśla, że z redakcji tego przepisu wynika, iż uzyskanie pisemnej zgody jest warunkiem koniecznym do podjęcia lub kontynuowania zatrudnienia, a to oznacza, że dyrektor drugiej szkoły nie będzie mógł nawiązać stosunku pracy bez zgody dyrektora szkoły macierzystej.

Umowy "śmieciowe" wyjściem z sytuacji?

Ministerstwo Edukacji Narodowej tłumaczy z kolei, że dodatkowe zatrudnienie bez pisemnej zgody będzie możliwe, ale tylko pod pewnymi warunkami.

- Przepis ten odnosi się zarówno do nauczycieli szkół samorządowych, jak i nauczycieli szkół niesamorządowych, o ile nauczyciele ci zatrudnieni są na podstawie stosunku pracy. Zgoda na dodatkowe zatrudnienie nie jest zatem wymagana w przypadku podjęcia dodatkowego zatrudnienia w innym miejscu pracy niż szkoła (przedszkole, placówka lub zespół), a także na innej podstawie niż stosunek pracy, np. na podstawie umowy zlecenia – tłumaczy MEN.

Nad opinią prawną dotyczącą art. 222 pracuje sekcja krajowa oświatowej „Solidarności”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (11)

 • Wredna, 2017-12-22 09:00:55

  Czy to się tyczy również nauczycieli pracujących na pół etatu?
 • ko, 2017-10-15 21:07:18

  A jak ma się to do nauczyciela który został przywrócony do pracy np w listopadzie a przez czas rozpraw sądowych znalazł sobie pracę na czas określony żeby móc normalnie żyć. . . . bo przecież nauczyciel nie dostaje wynagrodzenia przez czas rozwiązania sprawy.
 • Wirek, 2017-08-23 05:51:21

  Do Maria: Nauczyciel akademicki ma duzo wyzsze uposazenie to raz. I dwa - nieprawda co piszesz - sa nauczyciele akademiccy pracujacy poza uczelnia np. posiadajacy prywatne szkoly czy inna dzialslnosc gospodarcza