Problem nadmiernego zatrudnienia

- Problemy z nadmiernym zatrudnieniem występują głównie w instytucjach publicznych. Wynoszą od 5 do nawet 25 proc. stanu załogi. W firmach prywatnych przerosty zatrudnienia nie przekraczają z reguły 10 proc. – wynika z analiz firmy konsultingowej Grupa Gumułka.
Problem nadmiernego zatrudnienia
Rynek wzmaga konkurencję i wymusza również na placówkach publicznych dostosowanie poziomu wydajności i jakości pracy do jego wymogów. Po części również Klient - dawny petent, kreuje rzeczywistość.

Z analiz firmy konsultingowej Grupa Gumułka wynika, że liczba ogłaszanych i publikowanych w prasie i internecie ogłoszeń o przetargach na usługi związane z optymalizacją zatrudnienia wzrosła w ostatnich dwóch latach blisko czterokrotnie.

Widoczne jest szybko rosnące zapotrzebowanie na usługi audytu personalnego czy etatyzacji stanowisk pracy. Firmy i instytucje częściej niż kiedyś zlecają też usługi badania kompetencji zawodowych, a także audyty organizacyjne.

- Tylko w ostatnim roku przeprowadziliśmy dla naszych klientów kilkanaście usług etatyzacji i audytu personalnego. Korzystały z nich urzędy miejskie i gminne, szkoły wyższe, także spółki prawa handlowego. Przeważają instytucje budżetowe i samorządowe. Kierujący tymi jednostkami zdają sobie sprawę, że w czasie spowolnienia gospodarczego i kłopotów finansowych samorządów warto starannie przeanalizować strukturę zatrudnienia i podjąć decyzję o niezbędnych redukcjach zatrudnienia już teraz. Pracodawcy prywatni prowadzą bardziej przemyślaną politykę personalną, dlatego rzadziej korzystają z tego typu usług – mówi wiceprezes Grupy Gumułka Jarosław Piotrowski.

Jak wynika z analiz audyt personalny zazwyczaj przeprowadzany jest w celu uzyskania informacji o poziomie zarządzania kadrami, zarządzania potencjałem ludzkim oraz diagnozy posiadanych zasobów. Pozwala on na określenie luk kompetencyjnych poszczególnych pracowników, jak również rozbieżności pomiędzy stanem obecnym organizacji a stanem pożądanym przez zarządzających.

Z kolei etatyzacja, rozumiana jako określanie liczby etatów dla stałych pracowników oraz wysokości ich wynagrodzenia, bywa często wynikiem odpowiednio przeprowadzonego audytu organizacyjnego. Etatyzacja obejmuje szerszym zakresem struktury i procesy organizacyjne niż sam audyt personalny, który zwykle skupia się na zasobach ludzkich.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE