PARTNER PORTALU
  • BGK

Problem nadmiernego zatrudnienia

  • AT    19 października 2012 - 19:43
Problem nadmiernego zatrudnienia

- Problemy z nadmiernym zatrudnieniem występują głównie w instytucjach publicznych. Wynoszą od 5 do nawet 25 proc. stanu załogi. W firmach prywatnych przerosty zatrudnienia nie przekraczają z reguły 10 proc. – wynika z analiz firmy konsultingowej Grupa Gumułka.
Rynek wzmaga konkurencję i wymusza również na placówkach publicznych dostosowanie poziomu wydajności i jakości pracy do jego wymogów. Po części również Klient - dawny petent, kreuje rzeczywistość.

Z analiz firmy konsultingowej Grupa Gumułka wynika, że liczba ogłaszanych i publikowanych w prasie i internecie ogłoszeń o przetargach na usługi związane z optymalizacją zatrudnienia wzrosła w ostatnich dwóch latach blisko czterokrotnie.

Widoczne jest szybko rosnące zapotrzebowanie na usługi audytu personalnego czy etatyzacji stanowisk pracy. Firmy i instytucje częściej niż kiedyś zlecają też usługi badania kompetencji zawodowych, a także audyty organizacyjne.

- Tylko w ostatnim roku przeprowadziliśmy dla naszych klientów kilkanaście usług etatyzacji i audytu personalnego. Korzystały z nich urzędy miejskie i gminne, szkoły wyższe, także spółki prawa handlowego. Przeważają instytucje budżetowe i samorządowe. Kierujący tymi jednostkami zdają sobie sprawę, że w czasie spowolnienia gospodarczego i kłopotów finansowych samorządów warto starannie przeanalizować strukturę zatrudnienia i podjąć decyzję o niezbędnych redukcjach zatrudnienia już teraz. Pracodawcy prywatni prowadzą bardziej przemyślaną politykę personalną, dlatego rzadziej korzystają z tego typu usług – mówi wiceprezes Grupy Gumułka Jarosław Piotrowski.

Jak wynika z analiz audyt personalny zazwyczaj przeprowadzany jest w celu uzyskania informacji o poziomie zarządzania kadrami, zarządzania potencjałem ludzkim oraz diagnozy posiadanych zasobów. Pozwala on na określenie luk kompetencyjnych poszczególnych pracowników, jak również rozbieżności pomiędzy stanem obecnym organizacji a stanem pożądanym przez zarządzających.

Z kolei etatyzacja, rozumiana jako określanie liczby etatów dla stałych pracowników oraz wysokości ich wynagrodzenia, bywa często wynikiem odpowiednio przeprowadzonego audytu organizacyjnego. Etatyzacja obejmuje szerszym zakresem struktury i procesy organizacyjne niż sam audyt personalny, który zwykle skupia się na zasobach ludzkich.

<!-- pagebreak //-->

Jak wyjaśnia Piotr Dusza, audytor personalnyw Grupie Gumułka, narzędzia wykorzystywane do przeprowadzenia audytu dostosowane są do indywidualnych potrzeb organizacji i zależą oczywiście od jego zakresu. Procedura audytu rozpoczyna się od analizy dokumentacji badanej firmy.

- Jednocześnie przygotowywane są scenariusze wywiadów, standardowo również zaczynamy przeprowadzać analizę procesów zachodzących w organizacji. Dość przydatne jest również stosowanie metod benchmarkingowych, które polegają na porównaniu sprawności działania danego podmiotu z innymi jednostkami, uważanymi za najlepsze w analizowanej dziedzinie. Do tego dochodzą bardziej zaawansowane narzędzia analityczne i modelowania procesów w organizacj – mówi Piotr Dusza.

Jednym z kluczowych narzędzi stosowanych podczas audytu personalnego są pogłębione wywiady z pracownikami. Służą poznaniu sytuacji pracowników, zakresów ich obowiązków, obciążenia pracą poszczególnych stanowisk.

Piotr Dusza przyznaje, że to trudny etap realizacji zlecenia.

- Pracownik do tego momentu funkcjonował w spokojnym otoczeniu. Teraz pojawia się poczucie zagrożenia i niepewności. Rosną uzasadnione lub nieuzasadnione obawy. Dlatego kluczowym jest zachowanie pełnego obiektywizmu audytora, dokładność i rzetelność, ale również zachowanie w czasie audytu tzw. „ludzkiej wrażliwości”.

Do obowiązków audytorów personalnych coraz częściej należy też udział w spotkaniu ze związkami zawodowymi. Wymaganie takie zwykle jest już stawiane w treści ogłoszenia przetargowego.

Zdaniem Jarosława Piotrowskiego, w ten sposób zlecający usługę chcą „podzielić się” z audytorami odpowiedzialnością za wyniki i konsekwencje badania.

- W takim przypadku audytorzy nie powinni uciekać przed konfrontacją i prezentacją związkowcom wyników audytu i uzasadnianiem rekomendowanych działań. Przeciwnie: klarowne uzasadnienie wniosków z audytu łagodzi napięcie pomiędzy zarządem a związkami i przyczynia się do sukcesu całego audytu.

<!-- pagebreak //-->

Wyniki audytu personalnego klient otrzymuje w formie raportu zbiorczego. Konkretne rekomendacje działań ujmowane są w tabelach rekomendacji, które w przejrzysty sposób katalogują i przydzielają odpowiedzialności za wdrożenie proponowanych działań wraz z określeniem ich priorytetu.

Pierwsza grupa rekomendacji określa kwestie strukturalne związane z optymalizacją schematu organizacji oraz usprawnieniem procesów, który ma zapobiec dublowaniu się kompetencji. Druga grupa rekomendacji dotyczy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, określając przy tym portfolio personalne pracowników danej firmy, szeregując pracowników w kategorie najlepszych, solidnych, problematycznych i mało wydajnych.

Audytorzy przyznają, że zamawiający usługę audytu personalnego oczekują właśnie na konkretne wnioski i rekomendacje dotyczące poziomu zatrudnienia w organizacji. - Bywają sytuacje, gdy audytorzy rekomendują rekrutacje pracowników. Efektem prac audytorów są również rekomendacje outsourcingu usług czy elastycznych form zatrudnienia – mówi Jarosław Piotrowski.

Nie tylko organizacja, ale również sami pracownicy mogą skorzystać z efektów prac audytorów personalnych. - Otrzymują obiektywne dane na temat swoich umiejętności i posiadanych kompetencji. Dowiadują się, w jakich dziedzinach powinni się dokształcić i szkolić. Dostają precyzyjne zakresy obowiązków – podkreśla Piotr Dusza.

Zdaniem audytorów Grupy Gumułka, w Polsce rośnie świadomość zarządzających, którzy chcą zatrudniać tylko najlepszych pracowników.

- W naszej pracy spotkaliśmy jednak również z instytucjami, które w swoim stanie trwają niemal niezmiennie od lat 80. Mają niekompetentną kadrę zarządzającą oraz pracowników bardzo opornych wobec zmian. Dzięki audytowi personalnemu czy organizacyjnemu mają szanse na ogromne oszczędności, a co za tym idzie, zwiększenie swojej konkurencyjności. – podsumowuje Piotrowski.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.