Problem z wynagrodzeniem za nadgodziny

Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych, uregulowanych w pragmatykach pracowniczych, w tym w ustawie o pracownikach samorządowych.
Problem z wynagrodzeniem za nadgodziny

Lipowicz sygnalizuje już od kilku lat właściwym organom rządowym problem konieczności nowelizacji ustaw, tzw. pragmatyk pracowniczych, dotyczący zasad rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych.

Pierwszy problem dotyczy braku w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej unormowania umożliwiającego rekompensowanie członkom korpusu służby cywilnej pracy w godzinach nadliczbowych. Z doniesień prasowych wynika, że przygotowany projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, przewidujący rekompensatę dla urzędników i pracowników za pracę w godzinach ponadwymiarowych, jest przesuwany do kolejnych planów legislacyjnych rządu.

- Zaniechanie prac nad zmianą przepisów w omawianym zakresie jest trudne do zaakceptowania, ponieważ obowiązujący stan prawny pozostaje w sprzeczności z Europejską Kartą Społeczną. Niezgodność ta polega na tym, że w pragmatykach nie rekompensuje się godzin przepracowanych nadliczbowo ani wynagrodzeniem, ani czasem wolnym w zwiększonym wymiarze - informuje Lipowicz.

Podobny problem dotyczy potrzeby nowelizacji przepisu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej, regulującego obowiązek pracy poza normalnymi godzinami pracy.

Rzecznik Praw Obywatelskich kwestionuje również przepis ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, regulujący kwestię rekompensowania tym pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych w sposób mniej korzystny niż wynika to z Europejskiej Karty Społecznej.

Lipowicz zwraca się z prośbą o wydanie stosownych poleceń, zobowiązujących właściwe służby do wprowadzenia zmian przepisów we wskazanym zakresie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE