PARTNER PORTALU
 • BGK

Projekt rozporządzenia ws. wynagradzania pracowników samorządowych trafił do konsultacji publicznych

 • MIW    21 lutego 2018 - 20:00
Projekt rozporządzenia ws. wynagradzania pracowników samorządowych trafił do konsultacji publicznych
Rozporządzenie określa m.in. wysokość dodatku specjalnego dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty oraz marszałka województwa. (fot. PTWP)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Te, które obowiązuje obecnie, straci moc 18 maja.
 • Konsultacje publiczne zaprezentowanego projektu mają trwać do 9 marca.
 • Z uwagi na prawie dziesięcioletni okres obowiązywania dotychczasowego rozporządzenia, a także potrzebę dostosowania do zmieniających się przepisów zaproponowano wprowadzenie do rozporządzenia pewnych nowinek.
 • W katalogu stanowisk pojawić się mają nowe stanowiska związane chociażby z bezpieczeństwem informacji. Znikną natomiast takie stanowiska, jak kierownik hali maszyn, maszynistka klasy mistrzowskiej, starsza maszynistka, maszynistka i teletypistka.

Rozporządzenie określa: wykaz stanowisk (z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze oraz pomocnicze i obsługi); minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach; warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego; maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego; warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach); wysokość dodatku specjalnego dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty oraz marszałka województwa; warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę; warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania; warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i jej wypłacania.

Czytaj: Zarobki wójtów, burmistrzów i prezydentów miast są za niskie?

Jak podkreśla resort, obecnie obowiązujące rozporządzenie z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych traci moc 19 maja, a zatem wydanie nowego rozporządzenia w tej sprawie jest koniecznością.

Wyjaśnia, że Rada Ministrów, wydając projektowane rozporządzenie, bierze pod uwagę w szczególności rodzaj realizowanych zadań i charakter czynności wykonywanych na poszczególnych stanowiskach, potrzebę posiadania przez pracownika samorządowego umiejętności zawodowych i niezbędnego doświadczenia, a także liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego.

Ministerstwo przyznaje, że w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów wiele dotychczasowych regulacji zostało utrzymanych. Z drugiej jednak strony z uwagi na prawie dziesięcioletni okres obowiązywania dotychczasowego rozporządzenia, a także napływające do resortu wątpliwości w zakresie stosowania przepisów rozporządzenia oraz potrzebę ich dostosowania do zmieniających się przepisów (np. w zakresie wymogów kwalifikacyjnych lub nazewnictwa czy aktualnych uwarunkowań) zaproponowano wprowadzenie pewnych nowinek.

Załączniki z wykazem stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru publikujemy w dziale "Multimedia".Multimedia

×
KOMENTARZE (5)

 • Piotr, 2018-02-24 00:01:25

  Do Gościówa: potwierdzam. Ja mam podstawe 2800, a PIT/12 miesięcy wychodzi około 4k
 • Urzędas, 2018-02-23 08:11:28

  A pomocnik murarza , u nas na prowincji 3 tysiące na rączkę.
 • Gościówa, 2018-02-22 21:14:03

  Do Gość : pamiętajcie ze nikt w urzędzie nie dostaje gołej pensji zasadniczej, jest jeszcze wysługa lat, premia, trzynastka - nie ma opcji by ktos dostawał w sumie mniej niz najnizsza krajowa bo to niezgodne z prawem. Tu jest mowa tylko o wynagrodzeniu zasadniczym.