Przełom: prezydent Warszawy zarząda dodatkowych oświadczeń od urzędników

Zmiany w Kodeksie Etyki urzędu oraz dodatkowe oświadczenia dla pracowników wydających decyzje administracyjne z zakresu gospodarki nieruchomościami i architektury to najważniejsze zmiany, jakie wprowadzają zarządzenia podpisane 28 stycznia przez Hannę Gronkiewicz-Waltz.

- Zaufanie społeczne to podstawowa zasada postępowania administracyjnego oraz jeden z elementów legitymizujących władzę. Aby podnieść standardy obowiązujące w stołecznym magistracie, podjęłam decyzję o wprowadzeniu dodatkowych procedur, które pomogą eliminować sytuacje etycznie niejednoznaczne – podkreśliła prezydent stolicy, Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Zmiany w Kodeksie Etyki

U podstaw zmian w Kodeksie Etyki Urzędu Miasta Warszawy leżały zapewnienie przejrzystości działań samorządu oraz zminimalizowanie prawdopodobieństwa konfliktu interesów na styku spraw prywatnych i urzędowych.

W ciągu najbliższego miesiąca miejscy urzędnicy podpiszą oświadczenia, w których zadeklarują, czy oni lub ich bliscy posiadają roszczenia wynikające z tzw. dekretu Bieruta, otrzymali decyzję o pozwoleniu na budowlę na terenie Warszawy lub ubiegają się o przyznanie miejskiego lokalu. Osoby, które będą zatrudniane w przyszłości, będą podpisywać oświadczenie niezwłocznie po zawarciu umowy o pracę.

Nowe procedury dla pracowników wydających decyzje administracyjne

Przyjęty dokument określa procedury wyłączenia urzędników, którzy wydają decyzje administracyjne w postępowaniach prowadzonych w Biurze Gospodarki Nieruchomościami, Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego oraz dzielnicowych wydziałach właściwych ds. gospodarki nieruchomościami i architektury. Każdy pracownik będzie składał oświadczenie o istnieniu lub nieistnieniu okoliczności, które mogłyby wywołać wątpliwości co do bezstronności pracownika.

Gdy zaistnieją takie okoliczności, bezpośredni przełożony przekaże sprawę dyrektorowi biura lub burmistrzowi. Ten z kolei wskaże osobę, która będzie prowadzić daną sprawę.

Zobacz rozporządzenia w dziale multimedia. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (3)ZOBACZ WSZYSTKIE

Czy ktoś sprawdza teksty pod kątem błędów ?

cali, 2014-01-30 07:36:18 odpowiedz

Poprawcie błąd. To działanie nie od rządu, ale od żądania.

Henryk Gryko, 2014-01-30 07:09:04 odpowiedz

nuuuuuu.... przydałoby sie takie oswiadczenie w łódzkim MOPS-ie i zwrot dotacji przyznanej własnej .... żonie ! no i może zwrot kasy za dwa etaty w tym samym czasie - oj slapa ta łódzka prezydentka, slepa - tylko u "cudzych" wady widzi a z legitymacją PO - to już wszystko w tej Łodzi tona...cej można - ehhhhhh i jak tu wracać ? ... rozwiń

seba, 2014-01-29 23:07:53 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE