PARTNER PORTALU
 • BGK

Rada Miasta Poznania wybierze ławników

 • bad    10 kwietnia 2018 - 19:00
Rada Miasta Poznania wybierze ławników
Ławnicy uczestniczą w rozstrzyganiu spraw przed sądami pierwszej instancji. Fot. pixabay

Trwają poszukiwania ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Termin składania zgłoszeń został przedłużony do 20 kwietnia.
 • Ławnicy uczestniczą w rozstrzyganiu spraw przed sądami pierwszej instancji. Funkcję tę może pełnić osoba w wieku od 30 do 70 lat, która posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 • Kandydaci powinni być związani z Poznaniem - muszą co najmniej od roku mieszkać, być zatrudnieni lub prowadzić działalność gospodarczą w stolicy Wielkopolski.
 • Wymagane jest, co najmniej, wykształcenie średnie oraz stan zdrowia, pozwalający na pełnienie obowiązków ławnika. Na liście wskazań jest też nieskazitelny charakter.

Ławnikiem nie może zostać osoba, która jest zatrudniona w sądach, prokuraturze czy policji lub pracuje w innych instytucjach, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Funkcji tej nie mogą pełnić też adwokaci, radcy prawni i aplikanci, duchowni, żołnierze w czynnej służbie, funkcjonariusze służby więziennej oraz radni gminy, powiatu i województwa.

Czytaj też: Duże inwestycje na wrocławskim torze wyścigów konnych

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać stowarzyszenia oraz inne zarejestrowane organizacje społeczne i zawodowe, z wyjątkiem partii politycznych. Taką możliwość ma też grupa 50 osób, mieszkających na stale w Poznaniu i posiadających prawa wyborcze. W pierwszym przypadku, oprócz zgłoszenia, potrzebny jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (lub innego rejestru), dotyczące tej organizacji. Gdy kandydata na ławnika zgłasza grupa obywateli, konieczne jest dołączenie listy ich nazwisk, z numerem PESEL, adresem stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem.

Komplet dokumentów muszą dostarczyć także sami kandydaci, ubiegający się o funkcję ławnika. Ich listę, a także kartę zgłoszenia oraz inne potrzebne informacje można znaleźć na stronie poznan.pl. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta Poznania, przy placu Kolegiackim 17. Termin składania zgłoszeń mija 20 kwietnia.

Czytaj też: Politolodzy o szansach PiS na stanowiskach marszałków województw

Wybory uzupełniające ławników przeprowadza Rada Miasta Poznania, na wniosek prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

 • elagie, 2018-04-11 10:49:57

  btw co ma piernik do wiatraka " w podziale na województwa najmniejszym bezrobociem cieszy się Wielkopolska – 3,9 proc. Wyprzedza ją region warszawski stołeczny (2,9 proc.)" :P LOL to trzeba bylo porwonać PŃ do WWA.
 • Michał Moś, 2018-04-11 07:51:41

  A zauważyliście zależności demograficzne? Bo ja widzę to jak na dłoni. Podobnie jak zależności uprzemysłowienia i bezrobocia?