PARTNER PORTALU
  • BGK

Ranking atrakcyjności województw

  • GK    15 grudnia 2012 - 08:53

Liderem atrakcyjności inwestycyjnej nadal pozostaje woj. śląskie. Na wysokiej pozycji jest woj. mazowieckie i dolnośląskie. Regionami o ponadprzeciętnych walorach są: woj. wielkopolskie, małopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie i łódzkie.
W klasie regionów o niskiej atrakcyjności znalazły się: woj. podkarpackie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie i podlaskie - wynika z raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2012".

Ocena atrakcyjności inwestycyjnej województw dokonana została na podstawie analizy następujących grup wskaźników: zasoby i koszty pracy, aktywność województw wobec inwestorów, dostępność transportowa, wielkość rynku zbytu, poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej, poziom rozwoju infrastruktury społecznej oraz poziom bezpieczeństwa powszechnego.

Wykresy prezentujące ocenę województw pod względem każdego z nich można obejrzeć w galerii.

Najwyższą atrakcyjnością w zakresie wypadkowej, jaką stanowi zestawienie zasobów i kosztów pracy cechują się dwa województwa - małopolskie i śląskie. Woj. śląskie ma największe zasoby pracy, jednak ich dostępność do pewnego stopnia ogranicza dość wysoki poziom wynagrodzeń.

W woj. małopolskim zasób potencjalnych pracowników jest mniejszy, ale poziom wynagrodzeń także jest niższy, co powoduje że ewentualne trudności z rekrutacją odpowiednich pracowników nie będą mocno podnosić kosztów skompletowania załogi.

Do grupy województw o najniższych zasobach pracy i/lub kosztach pracy zalicza się pięć regionów: opolskie, mazowieckie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie i podlaskie.

W zakresie aktywności wobec inwestorów istniała wyraźna i trwała dominacja trzech regionów: wielkopolskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego. Do grupy tej w 2010 r. dołączyło woj. zachodniopomorskie, które w 2012 r. umocniło swoją pozycję. Wyraźnie ponadprzeciętna aktywność cechuje także woj. śląskie i pomorskie.

W zakresie liczby ofert inwestycyjnych zgłoszonych do bazy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz aktywności informacyjno-promocyjnej, wysoki poziom analizowanych wskaźników wyróżnia woj. zachodniopomorskie. Atutem dolnośląskiego, śląskiego i wielkopolskiego jest bardzo duża liczba ofert inwestycyjnych zgłoszonych do bazy PAIiIZ.

Działalność informacyjno-promocyjna oraz rozpoznawalność jest natomiast silną stroną woj. mazowieckiego i pomorskiego. Ranking aktywności województw wobec inwestorów zamykają: woj. podkarpackie, opolskie, podlaskie i świętokrzyskie.

Jeśli chodzi o dostępność transportową, to ponadprzeciętny jej poziom odnotowano w województwach: wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim, śląskim oraz mazowieckim i łódzkim. Wspólną ich cechą jest dobra lub przeciętna dostępność do granicy zachodniej.

Dzięki autostradzie A2 poprawiła się dostępność transportowa województw, przez które ta autostrada przebiega (lubuskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie). Nie tylko łatwiej jest dotrzeć do granicy zachodniej, ale też do Warszawy, co także brane jest pod uwagę.

Najniższa dostępność charakteryzuje cztery województwa wschodniej Polski. To przez dużą odległość od granicy zachodniej, brak międzynarodowych połączeń lotniczych (z wyjątkiem podkarpackiego) oraz słabo rozwinięty sektor transportu i logistyki.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.