PARTNER PORTALU
  • BGK

Raport MIiR: poziom zatrudnienia w jednostkach zajmujących się funduszami europejskimi

  • AW    8 stycznia 2015 - 09:23

fot.fotolia

Blisko 12 tys. urzędników w całym kraju zajmowało się funduszami europejskimi w perspektywie 2007-2013. W gronie tym najliczniejszą grupę osób stanowią pracownicy urzędów marszałkowskich.
Na koniec czerwca 2014 roku we wszystkich instytucjach zajmujących się wdrażaniem środków strukturalnych zatrudnione były łącznie 11 952 osoby (liczba etatów wyniosła 10 282) - wynika z dorocznego raportu publikowanego przez resort infrastruktury i rozwoju dotyczącego funkcjonowania jednostek i zatrudnionych w nich osób zaangażowanych w realizację programów operacyjnych w latach 2007-2013. 

Jak zauważa MIiR, coraz bardziej było widoczne przygotowywanie się kadr do uruchomienia nowej perspektywy 2014-2020. Szacuje się, że na dzień 30 czerwca 2014 roku 2 378 osób (nie wliczając komórek wspomagających w MIiR) było zaangażowanych w przygotowanie perspektywy finansowej 2014-2020.

W których jednostkach zatrudnienie było największe?

W MIiR zatrudnionych na dzień 30 czerwca 2014 roku było 1 887 pracowników na 1 869 etatach. Jednakże spośród nich obowiązki bezpośrednio dotyczące realizacji programów funduszy unijnych na lata 2007-2013 wykonywało 1 008 osób (821 etatów).

W Ministerstwie Finansów łączna liczba osób przydzielonych do zadań związanych z obsługą realizacji unijnych programów wynosiła 137 osoby.

Pozostałe ministerstwa (w tym m. in. środowiska, administracji i cyfryzacji, edukacji narodowej) pełniące rolę tzw. instytucji pośredniczących w ramach Krajowych Programów Operacyjnych, odpowiedzialne za wdrażanie wybranych działań, dysponowały 462 etatami, w ramach których zatrudniono 668 osób.

Poziom zatrudnienia w urzędach marszałkowskich dla wdrażania środków strukturalnych w latach 2007-2013 wynosił na koniec pierwszego półrocza 2014 roku 4 073 osoby (3 615 etatów).

Stan zatrudnienia związany z obsługą wydatkowania funduszy europejskich w urzędach wojewódzkich wyniósł 386 osób (w ramach 385 etatów).

Liczną grupę urzędników odpowiadających za środki EFS stanowią kadry wojewódzkich urzędów pracy. W WUP 30 czerwca 2014 roku stan zatrudnienia wynosił 1 731 osób (1 635 etatów). Stanowi to 40 proc. zatrudnionych przy obsłudze Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wśród 40 podmiotów, w tym 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które oprócz ministerstw, UM i WUP pełnią rolę instytucji pośredniczących w systemie realizacji KPO i RPO na lata 2007-2013, w analizowanym okresie zatrudnionych było łącznie 3 363 pracowników na 2 722 etatach.

Dla porównania w samorządach łącznie pracuje blisko 1,9 mln osób.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.