PARTNER PORTALU
  • BGK

Regiony z ambitnym kapitałem ludzkim

  • GK    14 grudnia 2012 - 10:56

Pracujący mieszkańcy woj. podlaskiego i małopolskiego w ostatnich 12 miesiącach uczestniczyli najczęściej w kursach i szkoleniach. Najmniejszą chęć dokształcania wykazali pracownicy z opolskiego.
Zdecydowana większość Polaków, ponad 64 proc., nie podnosiła swoich kompetencji w ubiegłym roku w żaden sposób. Analizy pokazują, że 37 proc. Polaków nigdy nie uczestniczyło w kursach, szkoleniach, warsztatach, praktykach lub innych formach kształcenia poza formalnego.

Tak wynika z opracowania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytetu Jagiellońskiego „Kształcenie przez całe życie". Dokument powstał na podstawie badań realizowanych w 2012 r. w ramach III edycji projektu „Bilans kapitału ludzkiego".

Czytaj też: Aspiracje płacowe bezrobotnych dzielą Polskę

Z opracowania wynika, że kompetencje podnosiły w jakiejkolwiek formie przede wszystkim osoby dobrze wykształcone, młodsze lub w średnim wieku oraz mieszkające w dużych miastach. Wśród osób pracujących i bezrobotnych to kobiety częściej podnosiły swoje kompetencje na nieobowiązkowych kursach lub szkoleniach.

Swoje kompetencje podnosili przeważnie pracownicy w zawodach specjalistycznych oraz kierownicy wyższych szczebli, a także z grupy techników i średniego personelu.

Czytaj też: Umowa śmieciowa motywuje, etat rozleniwia

Najczęściej w kursach i szkoleniach uczestniczyli pracujący i bezrobotni mieszkańcy województwa podlaskiego i małopolskiego. Zdecydowanie najniższą aktywnością szkoleniową charakteryzowali się natomiast pracujący z opolskiego i bezrobotni z kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i opolskiego.

Wśród obecnie pracujących 28 proc. nigdy nie uczestniczyło w kursach, szkoleniach, wśród bezrobotnych - 44 proc., zaś wśród nieaktywnych zawodowo - 52 proc. Zdecydowanie najwyższy odsetek osób, które nigdy nie uczestniczyły w kursach lub szkoleniach odnotowany został wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym (59 proc.).

Czytaj też: Sztuki walki z bezrobociem

Najczęściej wskazywanym powodem uczestnictwa w kursach i szkoleniach osób pracujących była chęć podniesienia umiejętności potrzebnych w obecnej pracy (65 proc.) lub wymóg pracodawcy (40 proc.). W przypadku bezrobotnych najczęstszą motywacją była chęć zdobycia nowej pracy (45 proc.) lub rozwój własnych zainteresowań (34 proc.).

Podobnie jak rok temu najczęściej w kursach i szkoleniach w ciągu poprzednich 12 miesięcy uczestniczyli pracujący mieszkańcy województwa podlaskiego (40 proc.) i małopolskiego (34 proc.). Wyraźnie w rankingu wzrosła jedynie pozycja dolnośląskiego (33 proc.). Niezmiennie zdecydowanie najniższą aktywnością szkoleniową charakteryzowali się pracujący z opolskiego (12 proc.). (Wykres prezentujący województwa według odsetka pracujących uczestniczących w kursach i szkoleniach w ostatnich 12 miesiącach w 2011 i 2012 r. wliczając BHP, Ppoż. w dziale multimedia).

W pozostałych województwach odsetki kształtowały się między 20 proc. a 30 proc.

Podobnie kształtował się odsetek osób w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w kształceniu formalnym lub poza formalnym. Wśród pracujących najwyższy odsetek odnotowano w podlaskim (8,5 proc.), najniższy w opolskim (3,2 proc.).×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.