PARTNER PORTALU
  • BGK

Regiony z najlepszym kapitałem ludzkim

  • GK    20 sierpnia 2012 - 10:51

Najwyższy poziom kapitału ludzkiego w 2011 r. miały woj. mazowieckie, pomorskie, śląskie i małopolskie. Najgorzej było pod tym względem w woj. warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, łódzkim i lubelskim.
O poziomie kapitału ludzkiego decyduje nie tylko poziom wykształcenia i dokształcanie, ale również umiejętności cywilizacyjne oraz zadowolenie ze stanu zdrowia. Tak wynika z opracowanego na zlecenie Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej raportu „Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków – diagnoza społeczna 2011”.

W badaniu posłużono się informacjami o wykształceniu respondentów w wieku 16 lat i więcej, ich kompetencjach cywilizacyjnych oraz uczestnictwie w kształceniu ustawicznym i dokształcaniu zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub innych umiejętności. Dodatkowo włączono samoocenę stanu zdrowia respondentów.

Analizy pokazują, że poziom kapitału ludzkiego systematycznie rośnie. W roku 2007 wskaźnik tego zasobu był na poziomie 45,46, w roku 2009 wyniósł 47,09, zaś w roku 2011 – 48,54.

W tym okresie wzrósł znacznie odsetek osób używających wyszukiwarki internetowej, natomiast odsetek osób uczestniczących w aktywności związanej z podnoszeniem kwalifikacji lub umiejętności najpierw nieco wzrósł (w roku 2009 w stosunku do roku 2007), a następnie zmniejszył się (w roku 2011 w stosunku do roku 2009). Udział osób znających język angielski (czynnie lub biernie) był stabilny.

Także w każdym województwie zaobserwowano trend rosnący w okresie 2007 – 2011. Jedynie w województwie pomorskim kapitał ludzki zmniejszył się nieznacznie w roku 2009. W roku 2011, najwyższym poziomem kapitału ludzkiego charakteryzowały się województwa: mazowieckie, pomorskie, śląskie i małopolskie. Natomiast najgorzej wyposażone w ten zasób były województwa: warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, łódzkie i lubelskie. (Wykres w dziale multimedia).

<!-- pagebreak //-->

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • niutki, 2012-09-02 22:06:03

    nic ponad kapitał ludzki. nic bardziej cennego...