PARTNER PORTALU
  • BGK

RIO: kontrola funduszy świadczeń socjalnych w JST

  • em    9 grudnia 2015 - 11:08
RIO: kontrola funduszy świadczeń socjalnych w JST

Na pracodawcy spoczywa odpowiedzialności za prawidłowe i zgodne z przepisami prawa administrowanie środkami funduszu (fot. Ken Teegardin/Flickr.com)

RIO w Opolu skontrolowała tamtejsze samorządy w zakresie wydatkowania środków z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych. Wśród wykrytych nieprawidłowości znajduje się m.in. fałszowanie podpisów, wypłaty na osobę zmarłą lub przelewy na rachunek gminy.
Nieprawidłowości dotyczyły głównie środków przeznaczonych na pomoc socjalną dla obecnych i byłych pracowników, ich rodzin i innych osób uprawnionych do korzystania z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.

Według autorów raportu nieprawidłowościom sprzyjał brak nadzoru oraz rozliczania pracowników z wykonywania powierzonych zadań i nieegzekwowania od nich odpowiedzialności za ich prawidłową realizację. Według RIO w Opolu zabrakło skutecznych mechanizmów kontrolnych, które wyeliminowałyby błędy na etapie ustalania i wypłaty świadczeń socjalnych.

Nieprawidłowości w ZFŚS

W jednym przypadku wypłacono z ZFŚS pożyczki pomimo braku spłaty poprzednio udzielonych pożyczek oraz w okresie wcześniejszym niż przewidują postanowienia regulaminu.

Wypłacano też gotówkę z tytułu świadczeń ZFŚS na podstawie list zawierających sfałszowane podpisy emerytowanych nauczycieli i pracowników administracyjnych, a nawet osób już nieżyjących.

Podano też przykład publicznego gimnazjum, gdzie wypłacono w formie świadczeń pieniężnych pomoc materialną na dofinansowanie do zakupów świątecznych dla osób uprawnionych w łącznej wysokości 27,5 tys. zł, podczas gdy zapisy regulaminu ZFŚS przewidywały udzielanie tego rodzaju pomocy w formie paczek żywnościowych lub bonów towarowych.

RIO podaje, że doszło też do nieuprawnionego przekazania środków pieniężnych w wysokości 15,7 tys. zł z rachunku ZFŚS na rachunek budżetu gminu. Jest to niezgodne z art. 12 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zgodnie z którym środki funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

Wiele nieprawidłowości stwierdzono też w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych ZFŚS.

Wina pracodawcy

W podsumowaniu raportu czytamy, że to "pracodawca winien wdrożyć skuteczne mechanizmy kontroli zarządczej w rozumieniu art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych19, które zapewnią bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa regulujących materię w zakresie wydatkowania środków z ZFŚS".

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych to na pracodawcy spoczywa odpowiedzialności za prawidłowe i zgodne z przepisami prawa administrowanie środkami funduszu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • Echo, 2015-12-09 22:18:06

    Krótko mówiąc, po co robić. Przecież to nie idzie z ich kasy. Podniosą podatki.