RIO: kontrola funduszy świadczeń socjalnych w JST

RIO w Opolu skontrolowała tamtejsze samorządy w zakresie wydatkowania środków z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych. Wśród wykrytych nieprawidłowości znajduje się m.in. fałszowanie podpisów, wypłaty na osobę zmarłą lub przelewy na rachunek gminy.
RIO: kontrola funduszy świadczeń socjalnych w JST
Na pracodawcy spoczywa odpowiedzialności za prawidłowe i zgodne z przepisami prawa administrowanie środkami funduszu (fot. Ken Teegardin/Flickr.com)

Nieprawidłowości dotyczyły głównie środków przeznaczonych na pomoc socjalną dla obecnych i byłych pracowników, ich rodzin i innych osób uprawnionych do korzystania z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.

Według autorów raportu nieprawidłowościom sprzyjał brak nadzoru oraz rozliczania pracowników z wykonywania powierzonych zadań i nieegzekwowania od nich odpowiedzialności za ich prawidłową realizację. Według RIO w Opolu zabrakło skutecznych mechanizmów kontrolnych, które wyeliminowałyby błędy na etapie ustalania i wypłaty świadczeń socjalnych.

Nieprawidłowości w ZFŚS

W jednym przypadku wypłacono z ZFŚS pożyczki pomimo braku spłaty poprzednio udzielonych pożyczek oraz w okresie wcześniejszym niż przewidują postanowienia regulaminu.

Wypłacano też gotówkę z tytułu świadczeń ZFŚS na podstawie list zawierających sfałszowane podpisy emerytowanych nauczycieli i pracowników administracyjnych, a nawet osób już nieżyjących.

Podano też przykład publicznego gimnazjum, gdzie wypłacono w formie świadczeń pieniężnych pomoc materialną na dofinansowanie do zakupów świątecznych dla osób uprawnionych w łącznej wysokości 27,5 tys. zł, podczas gdy zapisy regulaminu ZFŚS przewidywały udzielanie tego rodzaju pomocy w formie paczek żywnościowych lub bonów towarowych.

RIO podaje, że doszło też do nieuprawnionego przekazania środków pieniężnych w wysokości 15,7 tys. zł z rachunku ZFŚS na rachunek budżetu gminu. Jest to niezgodne z art. 12 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zgodnie z którym środki funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

Wiele nieprawidłowości stwierdzono też w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych ZFŚS.

Wina pracodawcy

W podsumowaniu raportu czytamy, że to "pracodawca winien wdrożyć skuteczne mechanizmy kontroli zarządczej w rozumieniu art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych19, które zapewnią bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa regulujących materię w zakresie wydatkowania środków z ZFŚS".

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych to na pracodawcy spoczywa odpowiedzialności za prawidłowe i zgodne z przepisami prawa administrowanie środkami funduszu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Krótko mówiąc, po co robić. Przecież to nie idzie z ich kasy. Podniosą podatki.

Echo, 2015-12-09 22:18:06 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE