PARTNER PORTALU
  • BGK

RPO, Irena Lipowicz broni praw pracowników samorządów

  • AW/PT/PAP    9 stycznia 2015 - 08:22
RPO, Irena Lipowicz broni praw pracowników samorządów

fot.mat.prasowe

Ustawa o pracownikach samorządowych zawiera niezgodne z prawem zapisy, ograniczając ich prawo do zwiększonej stawki wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych – zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich.
- Zwracam się do Pani Premier z uprzejmą prośbą o podjęcie działań, mających na
celu dostosowanie przepisów prawa pracy w zakresie czasu pracy do pełnej zgodności
z art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej – pisze rzecznik Irena Lipowicz do Ewy Kopacz.

Czytaj: Raport MIiR: poziom zatrudnienia w jednostkach zajmujących się funduszami europejskimi

Prof. Lipowicz przypomniała, że Polska ratyfikowała zdecydowaną większość postanowień Karty, zgodnie z którą „strony zobowiązują się uznać prawo pracowników do zwiększonej stawki wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem wyjątków w przypadkach szczególnych”.

- Co prawda nie określono wymaganego minimalnego zwiększenia stawki wynagrodzenia, to jednak Europejski Komitet Praw Społecznych (…) uznał, że rekompensatą za pracę w godzinach nadliczbowych, zamiast zwiększonego wynagrodzenia, może być czas wolny, ale jego wymiar również powinien być wyższy od liczby przepracowanych godzin nadliczbowych – zaznaczyła RPO.

Prof. Lipowicz zwróciła uwagę, w ocenie Komitetu zgodne z postanowieniem Karty jest pozbawienie prawa do dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zajmujących stanowiska kierownicze (z uwagi na wysokie zazwyczaj płace tej kategorii pracowników) oraz wysokich funkcjonariuszy publicznych.

Dlatego też, według Ireny Lipowicz, Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis ustawy o pracownikach samorządowych ws. rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych w zakresie, w jakim dotyczy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, jest zgodny z Konstytucją RP oraz Europejską Kartą Społeczną.

Zgodnie z zapisami ustawy pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym, a nie - jakby to wynikało z ratyfikowanej Karty - w zwiększonym wymiarze.

- W tej sytuacji uznać należy, że przepis tej ustawy w części, która nie dotyczy pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz wysokich funkcjonariuszy publicznych pozostaje w sprzeczności z Kartą – oceniła prof. Lipowicz.

Oprócz ustawy o pracownikach samorządowych wątpliwości RPO dotyczą również m.in. przepisów: Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.