PARTNER PORTALU
  • BGK

RPO: Obsadzanie urzędniczych stanowisk łamie wymogi konstytucji

  • AW    20 kwietnia 2017 - 09:28
RPO: Obsadzanie urzędniczych stanowisk łamie wymogi konstytucji
Procedurę naboru, podobnie jak w poprzednio obowiązującej ustawie, kończy informacja o wynikach naboru (fot.pixabay)

Brak procedur kontrolnych i odwoławczych dla osób starających się o urzędnicze stanowiska wciąż budzi wątpliwości prawne i kontrowersje.
• Rekrutacja na najwyższe stanowiska w jednostkach samorządowych wymaga pilnej zmiany - mówi dr Stefan Płażek z Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

• Potwierdzają to liczne skargi skargi jakie wpływają do biura Rzecznika Praw Obywatelskich od osób, które ubiegały się o objęcie stanowiska w jednostkach samorządu terytorialnego.

• Skarżący podnoszą, że określona przepisami ustawowymi konkursowa procedura nie daje im możliwości kontroli prawidłowości przebiegu obsadzania stanowisk.

• To pozostaje w sprzeczności z wymogami konstytucyjnymi dotyczącymi dostępu do służby publicznej- alarmuje RPO.

Dr. Stefan Płażek z Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozmowie z Portalsamorzadowy.pl podnosił, że należy dokonać zmian w rekrutacji na najwyższe stanowiska w spółkach komunalnych.

- Rekrutacja na najwyższe stanowiska w tych spółkach odbywa się poza zasadami przyzwoitości. To przechowalnia dla nietrafionych polityków, szwagrów, itp. - stwierdził ekspert.

Problem znajduje potwierdzenie w licznych przykładach, których opisy trafiają do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wadliwa procedura konkursowa

Adam Bodnar kolejny raz w piśmie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wskazuje, że ustawa o pracownikach samorządowych przyjmując konkurs jako metodę obsadzania stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych, nie zawiera odpowiednich procedur kontrolnych i odwoławczych od wyniku konkursu.

- Procedurę naboru kończy informacja o wynikach naboru, którą zgodnie z art. 3d ust. 1 ustawy upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata (albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata).Tymczasem ustawa ta powinna umożliwiać kandydatowi kontrolę tego, czy nabór odbył się z zachowaniem reguł określonych w art. 60 Konstytucji RP, zapewniającym obywatelom równy dostęp do służby publicznej - pisze Bodnar (pismo zamieszczamy w dziale Multimedia).

Nowelizacja nie pomogła

RPO przypomina, że minister zgodził się ze stanowiskiem Rzecznika, uznając za zasadne „rozważenie potrzeby podjęcia prac legislacyjnych” w omawianym zakresie. Ale niewiele to dało. W nowej ustawie o pracownikach samorządowych również nie przewidziano odpowiednich procedur kontrolnych i odwoławczych od wyniku konkursu.

- Procedurę naboru, podobnie jak w poprzednio obowiązującej ustawie, kończy informacja o wynikach naboru. Tymczasem, w świetle uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, sprawy dotyczące postępowania konkursowego w służbie publicznej należą do kognicji sądów administracyjnych. Żądanie weryfikacji przeprowadzonego postępowania konkursowego (jego wyników) jest bowiem typowym żądaniem publicznoprawnym o proceduralnym charakterze. Ostateczny wynik postępowania konkursowego powinien zatem mieć charakter decyzji, od której stronie przysługiwałaby droga odwoławcza, z Naczelnym Sądem Administracyjnym włącznie - argumentuje RPO.

Rzecznik zwrócił się do ministra z prośbą o podjęcie stosownych działań legislacyjnych, mających na celu zmianę ustawy o pracownikach samorządowych w kierunku zapewnienia ww. procedur kontrolnych i odwoławczych od wyniku konkursu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (2)

  • adelajda kwach, 2017-04-21 07:44:13

    Jak to skomentował znajomy pracujacy w administracji ponad 10 lat - "h..a z tym zrobia". I tyle.
  • Rebus, 2017-04-21 07:39:54

    Dobra zmiana na pewno tego problemu nie rozwiąże. Gdyby ustalić jasne zasady wszystkie pisiołki odpadły by w przedbiegach. A każdy wie że najlepiej łowić ryby w mętnej wodzie.