PARTNER PORTALU
  • BGK

RPO: Wynagrodzenie wójta nie może być dobrowolnie obniżane na całą kadencję

  • MN    15 grudnia 2016 - 15:53
RPO: Wynagrodzenie wójta nie może być dobrowolnie obniżane na całą kadencję
Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar skierował pismo w sprawie wynagrodzeń wójtów do resortu pracy. (fot. facebook)

• Wynagrodzenie dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast powinno być ustalane na całą kadencję.
• Ewentualne obniżenie wynagrodzenia powinno mieć charakter wyjątkowy.
• Tak uważa Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do resortu pracy.
Na kanwie jednej ze skarg Rzecznik powziął wątpliwości w kwestii należytego, zgodnego ze standardami prawa pracy uregulowania zasad obniżania wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez radę gminy (miasta) w trakcie kadencji.

Rzecznik pisze, że regulacja prawna dotycząca ustalania wynagrodzenia wójta zawarta w samorządowej ustawie ustrojowej jest niewystarczająca, a przyznanie radzie gminy kompetencji do podejmowania rozstrzygnięć w tym zakresie doprowadziło do przyjęcia stanowiska, że ten element stosunku pracy ustalany jest w drodze jednostronnego, władczego oświadczenia woli organu stanowiącego gminy.

- Należałoby uznać za pożądaną sytuację ustalania warunków pracy przy nawiązywaniu stosunku pracy na cały okres kadencji, a zmiana tych warunków na niekorzyść pracownika bez jego zgody powinna mieć charakter wyjątkowy i znajdować oparcie w wyraźnej regulacji ustawowej - pisze rzecznik.

RPO odwołuje się również do orzeczeń Sądu Najwyższego (m.in. wyroki o sygnaturach: I PK 30/08, II PK 330/07), zgodnie z którymi, wynagrodzenie wójta nie jest niezmienne i podlega zmianie również in minus. W wyrokach tych jednocześnie wyrażono jednolity pogląd o niemożności stosowania do stosunków pracy na podstawie wyboru przepisów o wypowiedzeniu zmieniającym umowę o pracę, co nie oznacza, iż do stosunku pracy z wyboru nie stosuje się pozostałych przepisów prawa pracy, w tym wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych oraz o samorządzie gminnym.

Czytaj też: RPO: Zmiana przepisów - sąd zdecyduje komu należy się mieszkanie?

Zdaniem Rzecznika stosunek pracy z wyboru ma szczególną konstrukcję, nie może to jednak prowadzić do pozbawiania tej kategorii pracowników ochrony właściwej dla prawa pracy.

Rzecznik zwrócił się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii podjęcia stosownej inicjatywy ustawodawczej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • samorządowiec od 1990 r, 2017-01-13 12:16:25

    Wynagrodzenie Wójta powinno być ustalane na całą kadencję i zależne od liczby mieszkańców .Nie może być tak ,że Wójt 4 -sięcznej gminy zarabia powyżej 12 tys zł brutto - tyle co Prezydent Wrocławia czy Łodzi .