PARTNER PORTALU
  • BGK

Rynek pracy w Polsce, CBOS: W 14 województwach sytuacja się poprawiła

  • PAP/AT    29 marca 2016 - 18:58
Rynek pracy w Polsce, CBOS: W 14 województwach sytuacja się poprawiła
50 proc. Polaków sądzi, że nic się na rynku pracy nie zmieni (fot.pixabay.com)

• Polacy są krytyczni w opiniach na temat rynku pracy.
• Liczba respondentów źle oceniających sytuację jest najniższa od 2009 r.
• Liczba Polaków uznających sytuację na rynku pracy za dobrą wzrosła z 4 proc. w marcu 2014 r. do 17 proc. w marcu br.
Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS, w marcu 2014 r. sytuację na rynku pracy jako złą oceniało 76 proc. Polaków. Rok później negatywnie postrzegało ją 68 proc., natomiast w marcu 2016 roku - odsetek ten spadł do 49 proc.

Społeczna percepcja w dużej mierze odzwierciedla rzeczywistą sytuację na rynku pracy. Według danych GUS, stopa bezrobocia (rejestrowanego) w analizowanym okresie spadła: w marcu 2014 r. wynosiła 13,5 proc., w marcu 2015 - 11,5 proc., w styczniu 2016 - 10,3 proc.

Z sondażu wynika, że w marcu 2016 r. we wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych przeważają negatywne opinie na temat rynku pracy w Polsce, ale między niektórymi grupami występują istotne różnice. Źle oceniają rynek pracy przede wszystkim kobiety (55 proc.), osoby w średnim wieku lub starsze, tzn. 45+ (53 proc. i więcej), mieszkańcy wsi (53 proc.) i z małych miast (54 proc.), osoby o niskim statusie zawodowym: robotnicy niewykwalifikowani (58 proc.), bezrobotni (72 proc.), emeryci i renciści (59 proc.).

Czytaj też: W których województwach najwięcej młodzieży nie ma pracy?

Mniej krytyczni są mężczyźni, mieszkańcy dużych miast, osoby o wyższym lub wysokim statusie zawodowym: kadra kierownicza, średni personel. Co czwarta lub piąta osoba z tych grup ocenia rynek pracy dobrze. Natomiast wyjątkowo pozytywne noty sytuacji na rynku pracy wystawiają przedsiębiorcy i osoby pracujące na własny rachunek - 43 proc. spośród nich uważa sytuację za dobrą.

Według CBOS, większy optymizm widoczny jest również w odpowiedziach na pytanie o dalsze perspektywy - od dwóch lat dość wyraźnie poprawiają się przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji na rynku pracy w Polsce w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Obecnie tylko co szósty ankietowany (16 proc., spadek w ciągu dwóch lat o 11 punktów procentowych) przewiduje negatywne zmiany w tym zakresie.

Czytaj też: Tych pracowników najbardziej potrzebują w województwach

Dwukrotnie wzrosła liczba Polaków przewidujących poprawę sytuacji na rynku pracy: z 11 - 13 proc. w latach 2014-2015 do 25 proc. w marcu 2016 roku. Mimo tych pozytywnych trendów nadal przeważa sceptycyzm: 50 proc. Polaków sądzi, że nic się na rynku pracy nie zmieni. Wśród osób dobrze oceniających obecną sytuację, niewielu jest pesymistów - tylko 7 proc. z nich przewiduje, że sytuacja na rynku pracy pogorszy się. Wśród sceptyków, to znaczy osób oceniających obecną sytuację na rynku jako ani dobrą, ani złą, tylko 11 proc. spodziewa się jej pogorszenia. Pesymistycznie nastawieni są przede wszystkim ci, którzy obecną sytuację uznają za złą. W tej grupie 22 proc. przewiduje, że ona się jeszcze pogorszy, a 53 proc. - że nic się w tym względzie nie zmieni.

Według CBOS, poprawa sytuacji na rynku pracy ma w pewnym zakresie charakter strukturalny - o ile w minionych latach przeważała opinia, że w miejscu zamieszkania lub jego okolicach trudno znaleźć jakąkolwiek pracę, to obecnie częstsze są oceny, że można znaleźć jakieś zatrudnienie, ale trudno o pracę odpowiednią.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • glaertes, 2016-03-30 10:15:19

    Cały ten rynek pracy jest zafałszowany! Byłem w Urzędzie Pracy zarejestrować się jako bezrobotny! Reglamentowane numerki (25 dziennie) powodują, iż fałszuje się statystyki - część jest przesuwana na kolejny miesiąc.! Stałem od 6 rano w kolejce przez tydzień i dopiero za 4 razem udało mi dostać numer...ek! Wszystko w tej Judeopolonii jest jedną wielką hucpą!  rozwiń