PARTNER PORTALU
  • BGK

Rząd ustalił, ile zarobią rachmistrzowie

  • RAF    14 grudnia 2010 - 17:12

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., przedłożone przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
W rozporządzeniu wskazano kryteria obliczania wynagrodzenia (na podstawie umów zlecenia lub o dzieło) za wykonywanie czynności spisowych dla rachmistrzów, ankieterów statystycznych i pozostałych osób zaangażowanych w prace spisowe. Określono zasady przyznawania dodatku spisowego i nagród za wykonanie czynności spisowych, z uwzględnieniem rodzaju, stopnia trudności oraz złożoności pracy. W określaniu reguł wynagradzania za pracę podczas spisu brano pod uwagę racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przyznanymi na jego realizację - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Zgodnie z rozporządzeniem, dodatek spisowy będzie przyznawany tylko na czas określony i wypłacany za przepracowane godziny. Wysokość dodatku wyniesie od 20 do 120 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w kwartale poprzedzającym przyznanie dodatku. Dodatki będzie przyznawał prezes GUS, dyrektorzy urzędów statystycznych, kierownicy biur spisowych oraz gminni komisarze spisowi.

Wysokość nagród za wykonanie czynności spisowych nie może przekroczyć przeciętnego wynagrodzenia dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanych do pracy w wojewódzkich biurach spisowych. Dla komisarzy i ich zastępców nagroda nie może być większa niż wielokrotność tego wynagrodzenia - poinformował CIR.

Czytaj także: "Brak chętnych na rachmistrzów"

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Cwany., 2010-12-15 10:19:30

    Ale chytre: -"Dla komisarzy i ich zastępców nagroda nie może być większa niż wielokrotność tego wynagrodzenia - poinformował CIR"-. Ha..ha...ha... 100 milionów, to też wielokrotność tego wynagrodzenia.