PARTNER PORTALU
 • BGK

Rząd winny bezrobociu

 • AT    14 czerwca 2012 - 17:55
Rząd winny bezrobociu

- Polityka rządu powoduje, iż osoby bez kwalifikacji zawodowych mają znikomą szansę na znalezienie jakiejkolwiek pracy - stwierdzono na Konwencie Prezydentów Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
We Włocławku odbył się Konwent Prezydentów Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego tematem przewodnim był „Rynek pracy – perspektywy, wyzwania, zagrożenia”.

Konwent Prezydentów Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził swoje zaniepokojenie pogarszającą się z roku na rok sytuacją na rynku pracy. Sięgający prawie 13,3 procent w kraju, zaś w województwie kujawsko- pomorskim 17,8 procent, poziom bezrobocia rzutuje na kondycję tutejszych miast, na jakość życia mieszkańców regionu.

Czytaj też: Najwyższe bezrobocie od 1995 r.

Konwent uważa, że odpowiedzialność za politykę przeciwdziałania bezrobociu spoczywa jednak przede wszystkim na rządzie, który dysponuje niezbędnymi instrumentami prawnymi i finansowymi aktywizacji zawodowej i pomocy osobom bezrobotnym.

- Niestety, z przykrością zauważamy, że w ciągu ostatnich dwóch lat zmalały o ponad połowę fundusze rządowe na walkę z bezrobociem. Jednocześnie zmiany legislacyjne spowodowały wzrost kosztów pracy chociażby w związku z podniesieniem składek ZUS - twierdzi Konwent.

Nie bez znaczenia jest również podniesiona do poziomu 23 procent w 2011 roku stawka podatku VAT, jedna z wyższych w Europie w porównaniu z takimi krajami jak: Niemcy - 19 procent, Francja - 19,6 procent, Hiszpania - 18 procent.

- Z całą mocą należy podkreślić, że samorządy naszych miast czynią wszystko, aby stwarzać odpowiednie warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Inwestycje prowadzone z wielkim rozmachem w naszych miastach oznaczają rynek pracy dla wykonawców i podwykonawców - uważa Konwent.

Jak dodają samorządowcy tereny inwestycyjne oferowane na preferencyjnych warunkach z systemami ulg i zwolnień od podatków i opłat lokalnych to mechanizmy, które wykorzystują. Rola samorządów w zakresie walki z bezrobociem jest jednak prawnie bardzo ograniczona, ogólnie po prostu do wykonywania zadań zlecanych przez rząd.

- Apelujemy zatem o zaprzestanie ograniczania wydatków publicznych kosztem aktywnych form walki z bezrobociem.
Postulujemy przywrócenie nakładów z Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudniania, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do poziomu z 2010 r., bowiem środki aktualnie przewidziane są rażąco niskie w stosunku do potrzeb wynikających z koniecznych działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych oraz zapewnienia im właściwej obsługi przez urzędy pracy - postuluje Konwent.

Ponadto zwraca uwagę, że polityka rządu powoduje, iż osoby bez kwalifikacji zawodowych mają znikomą szansę na znalezienie jakiejkolwiek pracy.

- Drastyczne ograniczenie środków na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wpłynęło na zmniejszenie liczby osób bezrobotnych uczestniczących w różnych formach aktywizacji. W województwie kujawsko-pomorskim, z różnych form aktywizacji skorzystało w 2011 roku zaledwie 15.611 osób, tj. o 23 950 osób mniej niż w 2010 r. (spadek o 60,5 proc.) - twierdzi Konwent.

Dodaje, że rozumie trudną sytuację finansów publicznych, jednak nie znajduje uzasadnienia i usprawiedliwienia dla tak drastycznego zmniejszenia środków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych.×
KOMENTARZE (5)

 • nedpolams@op.pl, 2012-06-19 20:10:23

  Szanowny Konwencie. Pozwolę sobie zauważyć , że w ramach tak burzliwych dyskusji nikt nie poruszył tematu narzędzi jakie aktualnie są dostępne i do zastosowania od zaraz. 1.PPP - Partnerstwo Publiczno Prywatne 2.Zatrudnienie Socjalne Dz.U.2003 .Nr 122 poz 1143 3.Spółdzielnie Socjalne Zgodnie z ...konkluzjamia zawartymi w dyskusji najwyższy wskaznik bezrobocia to , grupa nisko wykwalifikowanych , i wykluczonych trwale z rynku pracy , makrostruktura wiejska , każda z tych Ustaw może mieć zastosowanie od ręki . Jedyny problem to zbudowanie realnych stanowisk pracy dla poszczególnych grup w przedziale komercyjnym i semikomercyjnym.  rozwiń
 • 123, 2012-06-15 17:17:13

  Jeżeli PKB regionu spada , bezrobocie rośnie a województwo dostaje nagrody za świetne wykorzystanie środków unijnych, to znaczy, że wydano sprawnie dużo kasy, ale na projekty które nie wygenerowały wzrostu w regionie, które by znacząco obniżyły bezrobocie. Na projekty chybione. Najbardziej zadłużo...nym miastem w Polsce jest Toruń. region, w którym każda droga szybkiego ruchu ma się zaczynać 50 km o największego miasta. A potem wszystkie uczone głowy udają, że zastanawiają się dlaczego w regionie recesja i bezrobocie. A może by tak spróbować jak w tych "normalnych" województwach, gdzie największe miasto, naturalne centrum gospodarki regionu jest dobrze skomunikowane, a nie odcinane?  rozwiń
 • BEZROBOTNY, 2012-06-15 08:30:59

  RZĄD NA BEZROBOCIE!!!