PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorząd Częstochowy chce wspierać pracodawców odpowiedzialnych społecznie

  • PAP/JS    20 marca 2017 - 19:49
Samorząd Częstochowy chce wspierać pracodawców odpowiedzialnych społecznie
Samorządowi Częstochowy zależy nie tylko na ilości tworzonych w mieście nowych miejsc pracy, ale także na ich jakości. (fot. wikipedia)

W Częstochowie ogłoszono program Fair Play. Jest on częścią pakietu miejskich działań pod hasłem „Teraz Lepsza Praca”.
• Samorządowi Częstochowy zależy nie tylko na ilości tworzonych w mieście nowych miejsc pracy, ale także na ich jakości.

• Częstochowa będzie przyznawała ulgi pracodawcom, powoła rzecznika wspierającego pracowników, będzie przyznawała certyfikaty „Lepsza Praca”.

• Samorządowcy wskazują, że sytuacja na rynku pracy w Częstochowie w ostatnich latach poprawiła się - bezrobocie w mieście spadło do poziomu ok. 6,3-6,5 proc.

Start programu ogłosił prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Wyjaśnił, że samorządowi zależy nie tylko na ilości tworzonych w mieście nowych miejsc pracy, ale także na ich jakości. Stąd Częstochowa zamierza promować i nagradzać wyższe standardy zatrudnienia czy tworzenie przez pracodawców możliwości rozwoju zawodowego pracowników.

"Efektem ma być więcej takich miejsc pracy, które dadzą pracownikom wyższe zarobki, lepsze zabezpieczenie socjalne, większą satysfakcję, stworzą perspektywy awansu i rozwoju" - wyjaśnił ideę programu "Teraz Lepsza Praca" prezydent Częstochowy.

W ramach programu samorządowcy określili trzy kierunki działań - to zaanonsowany w poniedziałek program Fair Play, a ponadto stworzenie Centrum Lepszych Miejsc Pracy oraz inicjatywy służące podnoszeniu kwalifikacji osób szukających lepszej pracy i rozwijające swoje zawodowe kompetencje.

W ramach program Fair Play planowana jest m.in. modyfikacja uchwały częstochowskiej rady miasta, dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy. Po zmianach z ulg będą mogli korzystać "pracodawcy społecznie odpowiedzialni, dbający o pracowników i ograniczający umowy śmieciowe".

"Planujemy, aby pracodawcy korzystający z ulg, tworząc nowe miejsca pracy, oferowali nowym pracownikom minimum 150 proc. minimalnego wynagrodzenia" - wyjaśnił naczelnik wydziału funduszy europejskich i rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy Piotr Grzybowski.

Natomiast zmianom w strukturze zatrudnienia ma sprzyjać zasada, że z ulgi będą mogły skorzystać te firmy, w których co najmniej 80 proc. pracowników ma umowy o pracę.

Miasto zamierza też weryfikować postępowanie pracodawcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy w zakresie zwolnień i przyjęć pracowników, aby uszczelnić system przyznawania ulg, i aby zasada Fair Play była respektowana zarówno w relacji między pracodawcami i pracownikami, jak i między firmą a urzędem miasta.

Szczegóły zmian są zapisane w projekcie uchwały, który jest obecnie opiniowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i powinien trafić na jedną z najbliższych sesji częstochowskiej rady miasta. Pracodawcy będą mieli czas na dostosowanie się do zmienionych przepisów.

Innym działaniem w ramach programu Fair Play jest powołanie rzecznika praw pracownika, którym zostanie Agata Wierny - kierownik referatu partycypacji i konsultacji społecznych wydziału polityki społecznej częstochowskiego magistratu, a zarazem pełnomocnik prezydenta Częstochowy ds. równych szans. Rzecznik ma wspierać pracowników, pośredniczyć w kontaktach oraz informować o kompetencjach instytucji zajmujących się ustawowo ochroną praw pracowniczych.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.