Samorządowcy wystawili oceny

Samorządowcy uważają szkolenia i doradztwo w ramach metody CAF za istotne wsparcie dla funkcjonowania urzędu, a zwłaszcza dla planowania zmian organizacyjnych i merytorycznych.
Samorządowcy wystawili oceny

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło w listopadzie 2011 r. badanie ankietowe na temat satysfakcji z realizowanych w urzędach jednostek samorządu terytorialnego szkoleń oraz wsparcia doradczego w ramach projektu systemowego „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”.

Czytaj też: Kapitał ludzki w samorządach

Do wzięcia udziału w badaniu zostało zaproszonych 86 urzędów jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w projekcie. W ankiecie oceniane były następujące aspekty realizacji wsparcia – warunki lokalowe, materiały dydaktyczne, osoba trenera, ocena programu zajęć. Pozostawiono również możliwość zgłoszenia uwag o charakterze ogólnym.

Czytaj też: Drugie wydanie podręcznika CAF

Odpowiedź nadesłało 39 urzędów. Przeważały oceny najwyższe – „czwórki” i „piątki” w pięciostopniowej skali. Najwyżej oceniona została atmosfera w czasie zajęć – średnia ocen 4,85; tuż po niej ocena osoby eksperta realizującego wsparcie – 4,69. Najwięcej zastrzeżeń wzbudziła trafność doboru materiałów, lecz i tak była to ocena satysfakcjonująca – średnia ocen 4,33.

Jak informuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wśród uwag o charakterze ogólnym dominują te o charakterze pozytywnym. Ankietowani chwalą wysoki poziom zajęć oraz przydatność metody CAF w codziennej pracy urzędu. Pojawiały się również głosy krytyczne wobec zbyt krótkiego terminarza zajęć.

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

A I OWSZEM !

Szczypior, 2011-12-09 21:19:37 odpowiedz

Jedni drugim wystawili oceny! Super zakłamanie!

Pan da, 2011-12-09 10:53:38 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE