Samorządowiec nie ucieknie przed egzaminem

Zwolnienie pracownika od obowiązku odbycia służby przygotowawczej, nie oznacza zwolnienia z egzaminu.
Samorządowiec nie ucieknie przed egzaminem

Ustawa o pracownikach samorządowych wprowadza obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla pracowników samorządowych. Ma ona teoretycznie i praktycznie przygotować pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych. Obowiązek odbycia służby przygotowawczej dotyczy osób podejmujących pierwszy raz pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządu terytorialnego.

Osoba kierująca komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony, może zwolnić pracownika z obowiązku odbywania służby przygotowawczej. Do przesłanek warunkujących zwolnienie zalicza się: złożenie umotywowanego wniosku przez pracownika oraz legitymowanie się przez pracownika wiedzą lub umiejętnościami umożliwiającymi należyte wykonywanie obowiązków służbowych.

Według dr Doroty Sylwestrzak, eksperta projektu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Dobre prawo – sprawne rządzenie”, pracownik kończący służbę przygotowawczą ma obowiązek przystąpić do egzaminu. Zwolnienie z odbycia służby nie rozciąga się na zwolnienie od obowiązku zdania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

– Objęcie egzaminem zarówno pracowników odbywających służbę przygotowawczą, jak i tych zwolnionych z obowiązku odbycia służby przygotowawczej, wydaje się zasadne – twierdzi dr Dorota Sylwestrzak.

Według niej, zupełnie inny cel przyświecał ustawodawcy wprowadzającemu instytucję służby przygotowawczej oraz egzaminu pozwalającego na zweryfikowanie, czy dany pracownik posiada stosowne umiejętności do należytego wykonywania obowiązków służbowych na konkretnym stanowisku.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE