PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządowiec nie ucieknie przed egzaminem

  • GK    15 czerwca 2012 - 11:40
Samorządowiec nie ucieknie przed egzaminem

Zwolnienie pracownika od obowiązku odbycia służby przygotowawczej, nie oznacza zwolnienia z egzaminu.
Ustawa o pracownikach samorządowych wprowadza obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla pracowników samorządowych. Ma ona teoretycznie i praktycznie przygotować pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych. Obowiązek odbycia służby przygotowawczej dotyczy osób podejmujących pierwszy raz pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządu terytorialnego.

Osoba kierująca komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony, może zwolnić pracownika z obowiązku odbywania służby przygotowawczej. Do przesłanek warunkujących zwolnienie zalicza się: złożenie umotywowanego wniosku przez pracownika oraz legitymowanie się przez pracownika wiedzą lub umiejętnościami umożliwiającymi należyte wykonywanie obowiązków służbowych.

Według dr Doroty Sylwestrzak, eksperta projektu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Dobre prawo – sprawne rządzenie”, pracownik kończący służbę przygotowawczą ma obowiązek przystąpić do egzaminu. Zwolnienie z odbycia służby nie rozciąga się na zwolnienie od obowiązku zdania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

– Objęcie egzaminem zarówno pracowników odbywających służbę przygotowawczą, jak i tych zwolnionych z obowiązku odbycia służby przygotowawczej, wydaje się zasadne – twierdzi dr Dorota Sylwestrzak.

Według niej, zupełnie inny cel przyświecał ustawodawcy wprowadzającemu instytucję służby przygotowawczej oraz egzaminu pozwalającego na zweryfikowanie, czy dany pracownik posiada stosowne umiejętności do należytego wykonywania obowiązków służbowych na konkretnym stanowisku.

<!-- pagebreak //-->

– Egzamin pozwoli na weryfikację wiedzy nabytej zarówno przez pracownika skierowanego do odbycia służby przygotowawczej, jak i pracownika zwolnionego od tego obowiązku – twierdzi dr Dorota Sylwestrzak.

Przypomina jednocześnie, że przeprowadzanie egzaminu służy również przeciwdziałaniu nadużyciom ze strony kierowników jednostek organizacyjnych, podejmujących arbitralne decyzje w sprawie zwolnienia niektórych osób od obowiązku odbycia służby przygotowawczej.

– W ten sposób ustawodawca stworzył gwarancję równego traktowania pracowników zobowiązanych do odbycia służby przygotowawczej oraz zwolnionych od odbycia służby przygotowawczej. Ponadto stworzono jasny, przejrzysty mechanizm pozwalający na zweryfikowanie wiedzy, umiejętności i predyspozycji pracowników niezbędnych do wypełniania obowiązków służbowych. Dzięki egzaminowi, przeprowadzonemu pod kątem przydatności osoby do pracy na konkretnym stanowisku, zagwarantowano również przejrzyste kryteria zatrudniania – tłumaczy dr Dorota Sylwestrzak.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.