PARTNER PORTALU
 • BGK

Sekretarz na urzędzie

 • AT    5 marca 2012 - 19:40
Sekretarz na urzędzie

Pracownikowi można czasowo powierzyć pełnienie obowiązków sekretarza gminy, powiatu lub województwa, nie można jednak w ten sposób zatrudniać na wolne stanowisko urzędnicze – wyjaśnia Piotr Kołodziejczyk, wiceminister administracji i cyfryzacji.
Poseł Julia Piutera wystosowała interpelację do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie dopuszczalności powierzania stanowisk p.o. sekretarza w urzędzie gminy, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim, w której stwierdziła, że w niektórych jednostkach samorządu terytorialnego praktykuje się zatrudnianie osoby pełniącej obowiązki sekretarza. Osoba taka zatrudniana jest poza otwartym naborem i często nie spełnia wymogów stawianych sekretarzowi przez ustawę o pracownikach samorządowych.

W odpowiedzi Piotr Kołodziejczyk, wiceminister administracji i cyfryzacji informuje, iż ustawa o pracownikach samorządowych, w przeciwieństwie do ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.), nie formułuje wprost zakazu powierzania pełnienia obowiązków związanych z określonym stanowiskiem, np.: stanowiskiem sekretarza gminy (powiatu, województwa). Tego typu powierzenie nie powinno być jednak sytuacją długotrwałą, a w odniesieniu do stanowisk o charakterze „urzędniczym" nie może oznaczać trybu zatrudnienia na wakujące stanowisko „urzędnicze".

- Wzmocniona na gruncie ustawy o pracownikach samorządowych pozycja sekretarza: gminy, powiatu, województwa ma na celu zagwarantowanie ciągłości i jakości pracy danego urzędu administracji samorządowej, zaś stanowisko to, jako należące do grupy „stanowisk kierowniczych urzędniczych", winno zostać obsadzone w następstwie otwartego i konkurencyjnego naboru. Osoba piastująca wysokie stanowisko w administracji samorządowej musi dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zadań w zakresie powierzonych jej obowiązków - podaje wiceminister.

- Z uwagi na istotę zagadnienia podniesionego w przedmiotowej interpelacji warto wspomnieć o instytucji czasowego powierzenia innej pracy dotychczas zatrudnionemu pracownikowi, uregulowanej w art. 21 ustawy o pracownikach samorządowych. Stosownie do postanowień ww. przepisu, jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, pracownikowi samorządowemu można powierzyć, na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym, wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami. W okresie tym przysługuje pracownikowi wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego - wyjaśnia Kołodziejczyk w odpowiedzi na interpelację.

Według wiceministra MAiC powierzenie wykonywania innej pracy niewątpliwie umożliwia pracodawcy samorządowemu „zagospodarowanie" posiadanej już kadry pracowniczej, niemniej jednak, jako sytuacja wyjątkowa, powinno ono wynikać z bieżących potrzeb pracodawcy związanych z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowaniakierowanej jednostki i nie przekraczać wyznaczonego przez ustawodawcę okresu. Znaczenie przy zastosowaniu przedmiotowego przepisu mają również kwalifikacje pracownika. Powierzona mu bowiem do wykonywania „inna" praca powinna odpowiadać jego kwalifikacjom, a zatem w konsekwencji korelować również z wymaganiami ustalonymi dla powierzanego stanowiska.

- Odnosząc się do kwestii ważności czynności i decyzji podejmowanych przez osoby zajmujące stanowisko sekretarza na zasadzie pełnienia obowiązków (p.o.), należy zauważyć, iż wszelkie upoważnienia związane z wykonywaniem zadań na powierzonym stanowisku są udzielane osobie, która je realizuje, nie zaś piastowanemu przez nią stanowisku. Ustawa o pracownikach samorządowych nie formułuje katalogu zadań i kompetencji organów: gminy, powiatu, województwa, przynależnych sekretarzowi. Na ogólnych zasadach podjęte przez osobę p.o. sekretarza (na mocy udzielonego upoważnienia) czynności, tj. np. decyzje, oświadczenia woli, korzystają z domniemania ważności, dopóki nie zostaną wzruszone w odpowiednim trybie przez właściwy organ lub sąd - wyjaśnia Kołodziejczyk.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (5)

 • Zorro, 2012-03-06 11:07:47

  A jakie jest wymagane wykształcenie na tym stanowisku?????
 • BOB, 2012-03-06 08:33:19

  nie ma w ustawie o pracownikach samorządowych słowa "p.o' - to słowo jest rodem z PRL. W Urzędzie należy stosować otwarty i konkurencyjny nabór w tym na stanowisko sekretarza również. Tyle tylko, że jak się ma "swojaka' to nie zawsze jest on kompetentny, a konkurencja jest, więc trzeba obe...jść przepisy - i dlatego władza szuka możliwości i wymysla jakieś "p.o".  rozwiń
 • NiT, 2012-03-06 07:34:23

  Osoba piastująca wysokie stanowisko w administracji samorządowej musi dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zadań w zakresie powierzonych jej obowiązków. Taka rękojmie daje każdy "dupek żołędny" z konkursu.