PARTNER PORTALU
  • BGK

Sekretarze i skarbnicy będą się bronić

  • GK    2 grudnia 2011 - 09:08
Sekretarze i skarbnicy będą się bronić

Druga edycja Akademii Liderów Samorządowych zbliża się ku końcowi. Rekrutacja do trzeciej ciągle trwa.
Akademia to bezpłatne studia podyplomowe dla sekretarzy i skarbników realizowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wraz z partnerami w Warszawie (Uniwersytet Warszawski), Poznaniu (WSB w Poznaniu), Chorzowie (Wydział Zamiejscowy WSB Poznań) oraz w Toruniu (WSB w Toruniu).

Studia w ramach Akademii Liderów Samorządowych pomagają pogłębić wiedzę prawniczą i umożliwiają doskonalenie umiejętności menedżerskich. Ideą akademii jest wymiana doświadczeń pomiędzy samorządowcami w zakresie poprawy jakości obsługi klientów administracji samorządowej.

Czytaj też: Ruszyła Akademia Liderów Samorządowych

160 uczestnikom drugiej edycji pozostały jeszcze obrony prac dyplomowych pisanych pod okiem promotorów.

Obecnie trwa rekrutacja do trzeciej edycji akademii. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zachęca do przesyłania zgłoszeń do 16 grudnia na adres: akademia.liderow@mswia.gov.pl Lista uczestników zostanie zaprezentowana 22 grudnia na stronach ministerstwa.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zwróciło się do uczestników drugiej edycji Akademii Liderów Samorządowych z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej studiów. Ankieta stanowiła ocenę odbytych studiów w kontekście ich przydatności w pełnieniu obowiązków służbowych a także odpowiadała na pytania związane z wpływem ALS na ścieżkę kariery zawodowej.

Ankieta została przekazana w formie online, jej wypełnienie przyczyni się nie tylko do weryfikacji jakości kształcenia przez ministerstwo, ale przede wszystkim wpłynie na kształt programu kolejnej edycji.

Uczestnicy zostali poproszeni o ocenę dotychczas realizowanych przedmiotów oraz zgłaszanie propozycji dotyczących wprowadzenia nowych. Dla ministerstwa takie uwagi są niezwykle cenne pozwalając tym samym na stałe ulepszanie programu tak aby był on maksymalnie dostosowany do potrzeb sekretarzy i skarbników jednostek samorządu terytorialnego.

Według nadesłanych ankiet wszyscy uczestnicy studiów uznali, iż zdobyta wiedza jest bardzo przydatna w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych. Identyczne oceny wiązały się z odpowiedzią na pytanie dotyczące zadowolenia z uczestnictwa w drugiej edycji ALS. Ponadto bardzo dobrą ocenę wystawiono jakości kształcenia we wszystkich uczelniach realizujących ALS.

Równie dobre noty otrzymała obsługa studiów opiekująca się słuchaczami m.in. w zakresie materiałów dydaktycznych, obecności czy innych spraw organizacyjnych.

Wszyscy ankietowani zgodnie twierdzili, że pozyskana w ramach studiów wiedza jest przydatna lub bardzo przydatna w wykonywaniu obowiązków służbowych. 99 proc. słuchaczy stoi na stanowisku, iż wszyscy wykładowcy prezentowali pełen profesjonalizm. „Świetna okazja do zdobycia i wymiany doświadczeń oraz zdobycie nowych kwalifikacji” czy „Więcej takich projektów. Wielkie brawa” to tylko niektóre z opinii uczestników ALS.

Wśród propozycji dodatkowych zajęć dla kolejnych edycji słuchacze wskazywali min. zajęcia z zakresu budżetu zadaniowego, jawność działania organów, dostęp do informacji publicznej, kontrola zarządcza, ocena pracowników, zarządzanie zmianą, więcej zajęć z promocji i informacji JST i zagadnienia z pomocy społecznej.

Uroczyste zakończenie drugiej edycji, będące jednocześnie rozpoczęciem trzeciej, odbędzie się 27 stycznia 2012 r. o godzinie 10.30 w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.

Najtrafniejsze podsumowanie drugiej edycji ALS sformułowała jedna ze słuchaczek: „Jedna uwaga – szkoda, że to już koniec.”

Projekt ALS realizowany jest dzięki wsparciu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Czarnoka, 2011-12-02 09:13:05

    najlepiej stać zawsze z boku i się nie wychylać!