PARTNER PORTALU
  • BGK

Skrócony staż pracy? Nie dla wszystkich stanowisk

  • bad    21 maja 2015 - 14:41
Skrócony staż pracy? Nie dla wszystkich stanowisk

Zastępca wójta, burmistrza, prezydenta miasta musi mieć 6-latni staż pracy. Fot. fotolia.

Zastępcy wójta można skrócić wymagany przepisami staż pracy. Nie dotyczy to skarbnika, sekretarza czy geodety.
Zastępca wójta, burmistrza, prezydenta miasta musi mieć wykształcenie wyższe i 6-latni staż pracy – tak przewiduje stosowne rozporządzenie.

Posłanka Ewa Kołodziej (PO) w piśmie skierowanym do resortów administracji i cyfryzacji oraz pracy i polityki społecznej podkreśliła, że nie staż pracy, a doświadczenie i wiedza powinny decydować o zatrudnieniu zastępcy wójta.

Zastępca wójta zatrudniony na podstawie powołania

Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych przewiduje, że w uzasadnionych przypadkach urzędnikowi może zostać skrócony staż pracy. Co ważne, nie dotyczy to stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy – w tym przypadku rozporządzenie.

Jakie stanowiska są wyłączone z działania ustawy? Na przykład skarbnika gminy, geodety, sekretarza gminy, powiatu, województwa oraz pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zastępca wójta, burmistrza czy prezydenta miasta zatrudniony jest nie na podstawie umowy o pracę, ale powołania, dlatego jest w tym przypadku możliwość skrócenia wymaganego stażu pracy.

Ustawa o pracownikach samorządowych stanowi, że pracownicy samorządowi mogą być zatrudniani na podstawie wyboru, powołania i umowy o pracę.

Pracownikiem jednostki samorządu terytorialnego może być – zgodnie z przepisami - osoba, która ma polskie obywatelstwo i posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Pracownik taki powinien też mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych.

Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.