Skrócony staż pracy? Nie dla wszystkich stanowisk

Zastępcy wójta można skrócić wymagany przepisami staż pracy. Nie dotyczy to skarbnika, sekretarza czy geodety.
Skrócony staż pracy? Nie dla wszystkich stanowisk
Zastępca wójta, burmistrza, prezydenta miasta musi mieć 6-latni staż pracy. Fot. fotolia.

Zastępca wójta, burmistrza, prezydenta miasta musi mieć wykształcenie wyższe i 6-latni staż pracy – tak przewiduje stosowne rozporządzenie.

Posłanka Ewa Kołodziej (PO) w piśmie skierowanym do resortów administracji i cyfryzacji oraz pracy i polityki społecznej podkreśliła, że nie staż pracy, a doświadczenie i wiedza powinny decydować o zatrudnieniu zastępcy wójta.

Zastępca wójta zatrudniony na podstawie powołania

Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych przewiduje, że w uzasadnionych przypadkach urzędnikowi może zostać skrócony staż pracy. Co ważne, nie dotyczy to stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy – w tym przypadku rozporządzenie.

Jakie stanowiska są wyłączone z działania ustawy? Na przykład skarbnika gminy, geodety, sekretarza gminy, powiatu, województwa oraz pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zastępca wójta, burmistrza czy prezydenta miasta zatrudniony jest nie na podstawie umowy o pracę, ale powołania, dlatego jest w tym przypadku możliwość skrócenia wymaganego stażu pracy.

Ustawa o pracownikach samorządowych stanowi, że pracownicy samorządowi mogą być zatrudniani na podstawie wyboru, powołania i umowy o pracę.

Pracownikiem jednostki samorządu terytorialnego może być – zgodnie z przepisami - osoba, która ma polskie obywatelstwo i posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Pracownik taki powinien też mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych.

Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE