PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląski Klaster Multimedialny innowacyjnym inicjatorem

  • PAP    12 czerwca 2013 - 17:44

Powołany w styczniu i liczący dotąd ok. 30 partnerów Śląski Klaster Multimedialny zachęca firmy do współpracy m.in. pod kątem nowych środków unijnych. Przedsięwzięcie ma aranżować współpracę niewielkich firm z naukowcami i wspierać je we wdrażaniu innowacji.
Klaster współorganizował w środę w Katowicach konferencję i prezentację rozwiązań informatycznych i medialnych. Było to jedno z pierwszych takich wydarzeń w regionie - stwarzających przedsiębiorcom z branży rozwiązań teleinformatycznych i multimedialnych możliwość nawiązania współpracy z potencjalnymi partnerami biznesowymi i naukowymi.

"Wszyscy mówią patetycznie: twórzmy projekty, innowacje. Przedsiębiorca z naukowcem nie stworzą jednak i nie zbudują projektu na ulicy. My chcemy odpowiedzieć na pytanie, gdzie te środowiska mają się poznać, poznać swoją ofertę, porozmawiać o swoich pomysłach - klaster jest do tego idealnym narzędziem" - zaznaczyła prezes Klastra Joanna Sochacka.

Klaster - prócz m.in. comiesięcznych spotkań uczestników - w ostatnich miesiącach rozpoczął współpracę z podobnymi organizacjami z krajów uznawanych za najbardziej innowacyjne w Europie - Szwecji i Danii. Tamtejsze doświadczenia wykorzystano przy środowym spotkaniu - uczestnicy Klastra w 10-minutowych prezentacjach opowiadali o swojej działalności, produktach i potrzebach, a całość zaaranżowano w sposób sprzyjający bezpośrednim rozmowom.

Wicemarszałek woj. śląskiego Mariusz Kleszczewski mówił uczestnikom spotkania, że Śląskie jest jednym z pięciu polskich województw o największym potencjale innowacyjności. Przypomniał, że w 2003 r. region był pierwszym w kraju, który przyjął Regionalną Strategię Innowacji, w ub. roku zaktualizowaną do 2020 r. Wskazuje ona, że branżami i dziedzinami szczególnie ważnymi dla regionalnej gospodarki są medycyna, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz energetyka.

Informację o możliwościach wsparcia projektów z tych dziedzin nowymi środkami unijnymi przedstawił Rafał Biegański z wydziału rozwoju regionalnego urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego.

Obecna wersja opracowywanego ciągle Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 zakłada, że projekty z tych dziedzin będą finansowane w ramach jego czterech pierwszych tzw. priorytetów. Nadano im nazwy: Nowoczesna gospodarka, Cyfrowe Śląskie, Wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.

Według obecnego projektu RPO w ramach Nowoczesnej gospodarki finansowane mają być infrastruktura badawcza i badania, innowacje w przedsiębiorstwach, zakupy wyników prac badawczych czy licencji, tworzenie struktur badawczo-rozwojowych, komercjalizacja badań czy wspieranie instytucji otoczenia biznesu w zakresie profesjonalizacji usług.

Cyfrowe Śląskie ma wspierać działania na rzecz e-usług publicznych i digitalizacji istniejących treści, a także rozwoju e-biznesu oraz e-handlu.

Wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw ma obejmować m.in. zakupy innowacji, promocję eksportu, uzbrajanie terenów zdegradowanych i poprzemysłowych, wspieranie przedsiębiorstw z branży turystycznej, wspieranie mikroprzedsiębiorstw, rozwój usług instytucji otoczenia biznesu czy rozwój klastrów.

Z kolei działania priorytetu Efektywność energetyczna mają obejmować projekty likwidacji źródeł niskiej emisji, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ograniczania zanieczyszczeń generowanych przez transport.

Jak zaznaczył Biegański, projekty z branży technologii informacyjno-komunikacyjnych mają być realizowane w ramach Nowoczesnej gospodarki i Cyfrowego Śląskiego. Ogółem na oba te priorytety trafić ma 13,5 proc. środków całego RPO. Obecna wartość Programu, która jeszcze może się zmieniać, określana jest na 3,012 mld euro.

W ramach Śląskiego Klastra Multimedialnego współpracują m.in. Uniwersytet Śląski, Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości, zarządzająca liczącą 1,6 tys. km siecią światłowodową grupa 3S oraz powołana przez gliwicki samorząd spółka Śląska Sieć Metropolitalna. Informacje o bieżącej działalności Klastra można znaleźć na stronie hubclub.pl.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.