PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląskie: Coraz bliżej wydobycia węgla w Orzeszu

  • PAP/em    30 lipca 2015 - 21:15
Śląskie: Coraz bliżej wydobycia węgla w Orzeszu

Przekazane w ostatnich dniach do resortu środowiska dokumentacje są wynikiem, jak poinformowano, "wieloaspektowego procesu inwestycyjnego", który polegał na zbadaniu, udokumentowaniu i zweryfikowaniu zasobów złoża (fot. flickr/oatsy40)

Dokumentację złożyła w Ministerstwie Środowiska spółka Silesian Coal. Wydobycie mogłoby się rozpocząć już w trzy lata od uzyskania koncesji.
Dokumentację złożono celem jej zatwierdzenia przez Komisję Zasobów Kopalin. Tym samym, jak poinformowano w czwartek (2 sierpnia), zamknięty został kolejny etap "do pozyskania przez inwestora koncesji na wydobywanie węgla w Orzeszu". "Wydobycie miałoby się rozpocząć już w trzy lata od uzyskania koncesji, przy założeniu, że dostępna dla projektu będzie część infrastruktury KWK +Krupiński+" - podano.

Z pokładów złoża - sąsiadującego z kopalnią Krupiński - położonych na głębokości od 600 do 1000 m, "bogatego w 680 mln ton węgla koksowego i energetycznego, inwestor planuje wydobywać surowiec przez kilkadziesiąt lat".

Inwestycja oznacza nowe miejsca pracy

"Dzięki inwestycji w Orzeszu powstanie co najmniej 700 nowych miejsc pracy oraz kilka tysięcy etatów w firmach okołogórniczych. Przewidziane wydobycie będzie mieć miejsce jedynie pod terenami niezamieszkałymi, gdyż inwestor, na wniosek władz samorządowych Orzesza, wyłączył z zakresu eksploatacji złoża zasoby znajdujące się bezpośrednio pod obszarami zabudowanymi" - podkreślono.

"Zrealizowanie koncesji na badanie złoża zakończyło etap rozpoznania, dzięki któremu udokumentowaliśmy złoże +Żory-Suszec 1+. Obecnie pracujemy nad przygotowaniem Projektu Zagospodarowania Złoża oraz raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, które wymagane są dla uzyskania koncesji Ministra Środowiska na wydobywanie kopalin" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Silesian Coal i autor projektu eksploatacji złoża Jerzy Markowski.

Przekazane w ostatnich dniach do resortu środowiska dokumentacje są wynikiem, jak poinformowano, "wieloaspektowego procesu inwestycyjnego", który polegał na zbadaniu, udokumentowaniu i zweryfikowaniu zasobów złoża.

"Postępowanie było możliwe dzięki wykonanym w 2014 roku na terenie Orzesza dwóm odwiertom - do głębokości 1000 metrów każdy oraz odpłatnemu dostępowi do informacji geologicznej będącej w posiadaniu Skarbu Państwa, co dało dostęp do informacji z 24 otworów, oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, która udostępniła odpłatnie informacje z pięciu otworów" - dodano.

Wydobycie węgla nie zagraża wydobyciu soli

"Uzyskane przez nas wyniki poszukiwań zostały dodatkowo poddane weryfikacji metodą YORC, przeprowadzoną przez międzynarodową firmę Geotec Rohstoffe. Wyniki badań pokazały, że wielkość zasobów jest jeszcze bardziej obiecująca niż początkowo szacowaliśmy" - podał prezes Markowski.

Dzięki uzyskanym informacjom geologicznym, jak zaznaczono, inwestor wykonał "szeroki zakres złożonych badań, między innymi analizy chemiczne węgli oraz pomiary hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie, a także geofizyczne". Wykonano je w Głównym Instytucie Górnictwa, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

Przeprowadzone badania i analizy "dały () pewność co do neutralnego wpływu eksploatacji węgla na sąsiadujące z planowanym obszarem wydobycia złoża soli".

Złożenie dokumentacji wraz z dodatkiem rozliczeniowym obszaru geologicznego złoża jest efektem zrealizowania przez Silesian Coal koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla kamiennego i metanu z pokładów węgla kamiennego w obszarze "Orzesze". Koncesja w tym zakresie została przyznana inwestorowi przez Ministra Środowiska we wrześniu 2013 roku.

Za realizację projektu eksploatacji złoża w Orzeszu odpowiedzialna jest spółka Silesian Coal, na czele której stoi Jerzy Markowski - m.in. były wiceminister gospodarki oraz budowniczy i dyrektor Kopalni "Budryk" w Ornontowicach.

Silesian Coal jest spółką celową powołaną przez firmę HMS Bergbau AG z siedzibą w Berlinie. Spółka HMS Bergbau AG, która ma 20-letnie doświadczenie w przemyśle węglowym, zajmuje się realizacją projektów w sektorze energetycznym na całym świecie, w tym dostarczaniem surowców producentom i odbiorcom energii. Poza Polską spółka realizuje inwestycje m.in. w Indonezji, Singapurze, Tanzanii i RPA.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • Eterno Vagabundo, 2015-08-03 00:22:27

    Widać piyrsze wongel Sfedrować muszymy, Nim za wydobyci Soli sie weznymy.