PARTNER PORTALU
  • BGK

Spotkanie z dyrektorami urzędów pracy

  • GK    7 sierpnia 2013 - 15:13
Spotkanie z dyrektorami urzędów pracy

Sekretarz stanu Jacek Męcina spotkał się z członkami Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz Rady Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy. Omawiano zmiany, jakie przyniesie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
- Aby udało nam się konsekwentnie realizować zmiany, niezbędny jest dialog ze środowiskiem publicznych służb zatrudnienia - powiedział wiceminister Jacek Męcina, otwierając spotkanie.

- Trwają już uzgodnienia międzyresortowe oraz w Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Zgłoszone dziś uwagi i postulaty będą inspiracją dla nas na ostatnim etapie prac - dodał wiceminister.

Nowelizacja ustawy będzie służyła poprawie funkcjonowania urzędów pracy. Działania publicznych służb zatrudnienia powinny być skuteczniejsze, lepiej przystosowane do wymogów rynku pracy, a ich usługi łatwiej dostępne. Najlepiej funkcjonujące urzędy zostaną nagrodzone.

Urzędy zyskają większą samodzielność. Będzie to istotne zwłaszcza w kontaktach z pracodawcami i przy pozyskiwaniu ofert pracy.

Nowatorskie podejście do klienta - poczynając od oceny jego własnych potrzeb, profilowanie w zależności od jego sytuacji, poprzez opracowanie dla niego indywidualnego planu działań - cały czas we współpracy z indywidualnym doradcą, powinno przynieść wymierne efekty. Zmieni to także wizerunek urzędów.

Wiceminister Jacek Męcina zapewnił, że w trosce o zapewnienie urzędom pracy płynności środków finansowych przewidziano roczne vacatio legis. Od przyszłego roku urzędy będą także dysponowały dodatkowymi środkami, w ramach gwarancji dla młodych.

Dyrektorzy zwracali uwagę m.in. na zaproponowane kryteria oceniania skuteczności działania urzędów pracy i algorytm przyznawania funduszy. Niepokoił ich także spadek zatrudnienia w urzędach pracy, w kontekście nałożonych nowych zadań.

Pytali szczegółowo o przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy nowe instrumenty aktywizacyjne. Należą do nich np. grant na telepracę, pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • fuksja, 2013-08-07 22:24:15

    niektórzy to sobie potrafią życie umilać na wszelkie sposoby...