PARTNER PORTALU
  • BGK

Średnie wynagrodzenia nauczycieli sektora publicznego. Ile wynoszą pensje w Polsce, a ile na świecie?

  • aw    6 maja 2016 - 09:35
Średnie wynagrodzenia nauczycieli sektora publicznego. Ile wynoszą pensje w Polsce, a ile na świecie?
Jedynie nauczyciele z Luksemburga, bez względu na rodzaj szkoły, w której uczą, otrzymują średnio wyższe wynagrodzenie niż inni z tym samym wykształceniem (fot.pixabay)

• Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli nie zmieniła się od 2012 roku, jednak wysokość części zmiennej nauczycielskich wypłat jest uzależniona od hojności gmin.
• Z raportu, na jaki powołuje się Sedlak & Sedlak wynika, że zazwyczaj wynagrodzenie nauczycieli jest niższe niż osób, które ukończyły edukacje na podobnym poziomie.
• Największa różnica w płacach między polskimi nauczycielami, a tymi z krajów OECD występuje na szczeblu szkół ponadgimnazjalnych.
Zgodnie z Kartą Nauczyciela, w skład wynagrodzenia nauczycieli wchodzi wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju dodatki (np. za wysługę lat, motywacyjne oraz funkcyjne), wynagrodzenia za nadgodziny i zastępstwa oraz nagrody i inne świadczenia. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nie zmieniła się od 2012 roku i uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego oraz od poziomu wykształcenia.

Najwyższe wynagrodzenie podstawowe otrzymują nauczyciele dyplomowani z tytułem zawodowym magistra i z przygotowaniem pedagogicznym – 3 109 zł brutto. O ile wynagrodzenie zasadnicze jest stałe, o tyle wysokość części zmiennej jest uzależniona od hojności gmin.

Dodatek za pracę w małej miejscowości

Jak podaje Sedlak & Sedlak w analizie "Wynagrodzenia nauczycieli w Polsce i na świecie", prawie 200 tys. nauczycieli dostaje po 200 – 300 zł miesięcznie za to, że pracują na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców. Kwota tego dodatku uzależniona jest od wysokości płacy zasadniczej, stanowi 10% tego wynagrodzenia. Oznacza to, że nauczyciel stażysta z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym, pracując na wsi otrzyma miesięcznie 226 zł.

Natomiast nauczyciel dyplomowany z tym samym wykształceniem dostanie dodatkowo 311 zł. Dodatek ten został wprowadzony jeszcze w PRL-u – w 1982 roku. Wówczas na wsiach były trudne warunki, co sprawiało, ze nauczyciele woleli pracować w miastach. Dodatek był więc bodźcem motywacyjnym. Ówczesne władze wymyśliły jeszcze jeden niezwykle ciekawy motywator. Za przeniesienie się na wieś otrzymywano prawo do własnego ogródka, była to działka do 0,25 ha, za zapewnienie której odpowiedzialny był samorząd. Prawo do jej użytkowania nauczyciele mają również po przejściu na emeryturę.

Czytaj też: Pensje nauczycieli w szkołach stowarzyszeniowych są o ok. 32 proc niższe niż w samorządowych

Magister magistrowi nie równy

W 2015 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), wydała kolejną edycję raportu Education at a Glance 2015. Z raportu wynika, że zazwyczaj wynagrodzenie nauczycieli jest niższe niż pracujących w innych zawodach osób, które ukończyły edukacje na podobnym poziomie.

Poniższa tabela pokazuje średnie wynagrodzenia nauczycieli sektora publicznego w porównaniu do osób o podobnym wykształceniu. Okazuje się, że w prawie wszystkich przypadkach nauczyciele zarabiają mniej niż osoby o takim samym wykształceniu.

Wyjątkiem jest Belgia i Francja, gdzie nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych (upper secondary, general programmes) zarabiają więcej niż osoby o równoległym wykształceniu. Do wyjątków zalicza się również Dania. Tamtejsi nauczyciele gimnazjów (lower secondary, general programmes) otrzymują przeciętne wynagrodzenie nieznacznie wyższe niż osoby o takim samym wykształceniu, niepracujące w oświacie. Najniższe wynagrodzenie, zaledwie 48% w porównaniu do średniej osób o takim samym wykształceniu, otrzymują nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych z Węgier.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.