PARTNER PORTALU
  • BGK

Statystyka na tropie wypadków przy pracy

  • GK    12 listopada 2012 - 09:44
Statystyka na tropie wypadków przy pracy

Najwięcej wypadków zbiorowych przy pracy w 2011 r. było w woj. dolnośląskim – 65, mazowieckim – 63, śląskim – 58 i wielkopolskim – 33. Najczęściej zdarzały się w woj. dolnośląskim, warmińsko-mazurskim oraz wielkopolskim.
Liczba wypadków indywidualnych i zbiorowych w 2011 r. wyniosła 96573, z czego 429 to wypadki zbiorowe, czyli takie, w których w wyniku tego samego zdarzenia w danym zakładzie, ucierpiały co najmniej 2 osoby. W wypadkach zbiorowych poszkodowanych zostało 1078 osób - tak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Wypadki przy pracy w 2011 r.".

Według opracowania najwięcej wypadków zbiorowych miało miejsce w województwach: dolnośląskim - 65, mazowieckim - 63, śląskim - 58, wielkopolskim - 33.

Wskaźnik wypadkowości, czyli liczba osób poszkodowanych na 1000 pracujących (poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie) ogółem w Polsce zwiększył się z 8,15 w 2010 r. do 8,34 w 2011 r.

Najwyższe wskaźniki częstości wypadków przy pracy ogółem (bez pracowników cywilnych jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego) wystąpiły w województwach: dolnośląskim (11,41), warmińsko-mazurskim (10,20) oraz wielkopolskim (10,53).

Nadal największą częstość występowania zdarzeń wypadkowych odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie - 16,69 (w 2010 r. - 17,82), przetwórstwo przemysłowe - 13,70 (w 2010 r. - 13,07), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - 16,39 (w 2010 r. - 13,04), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - 14,94 (w 2010 r. - 14,04), budownictwo - 10,39 (w 2010 r. - 10,41), opieka zdrowotna i pomoc społeczna - 10,47 (w 2010 r. - 10,35), transport i gospodarka magazynowa - 9,55 (w 2010 r. - 9,39).

Zwiększenie liczby osób, które uległy wypadkom przy pracy w 2011 r. w stosunku do 2010 r., odnotowano w większości rodzajów działalności, oprócz działalności związanej z: górnictwem i wydobywaniem, wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, handlem, naprawą pojazdów samochodowych, obsługą rynku nieruchomości, edukacją oraz pozostałą działalnością usługową.

Wzrost powyżej przeciętnego w kraju (3,2 proc.) odnotowano w sześciu sekcjach, przy czym największy w jednostkach zakwalifikowanych do sekcji: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (o 15,5 proc.) oraz działalność w zakresie usług administrowana i działalność wspierająca (o 19,3 proc.).

Wśród miejsc, w których przebywali poszkodowani w chwili wypadku, najwięcej wydarzeń wypadkowych w 2011 r. zarejestrowano: w miejscu produkcji przemysłowej (43,9 proc. ogólnej liczby wydarzeń), biurach, placówkach naukowych i szkołach, zakładach usługowych (18,8 proc.) oraz w miejscach i środkach komunikacji publicznej (10,8 proc.).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.