Stolica chce mieć nowoczesną administrację

Stołeczny magistrat zaprasza swoich pracowników, przedsiębiorców i mieszkańców do udziału w badaniu, które wskaże obszary funkcjonowania urzędu wymagające unowocześnienia.
Stolica chce mieć nowoczesną administrację

Badanie adresowane jest przede wszystkim do pracowników instytucji publicznych, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców zainteresowanych problematyką unowocześniania administracji.

- Dzięki tej inicjatywie otrzymamy informację, jakie są nasze mocne strony i potencjał rozwojowy, gdzie mamy braki i na czym powinniśmy się skoncentrować najpierw, chcąc podnieść jakość usług publicznych, zwiększyć ich efektywność kosztową (zrobić lepiej za mniej pieniędzy), stworzyć bardziej przyjazną i nowoczesną administrację - mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta Warszawy odpowiedzialny m.in. za rozwój miasta.

Ankieta jest częścią międzynarodowego projektu „CCIC - Complex Challenges, Innovative Cities", w którym Warszawa uczestniczy od stycznia 2012 r. Celem podjętych działań jest wspieranie regionalnej polityki innowacyjności poprzez zwiększanie poziomu innowacji w sektorze publicznym oraz pogłębianie współpracy władz lokalnych, regionalnych oraz innych podmiotów.

Partnerzy projektu - 14 instytucji administracji publicznej z 10 państw członkowskich UE - podczas 3 lat współpracy skoncentrują się na procesie wdrażania innowacji oraz na transferze dobrych praktyk dot. innowacji w sektorze publicznym. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG IVC.

Wyniki badania przeprowadzonego w jednakowej formie przez wszystkie instytucje partnerskie CCIC na prośbę jego uczestników mogą zostać udostępnione, aby je uzyskać stołeczny magistrat prosi o skontaktowanie się z koordynatorem projektu: k.iwinska@um.warszawa.pl.

Obecnie konsorcjum projektowe jest na etapie prowadzenia diagnozy problemu innowacji sektora publicznego wśród instytucji publicznych, prywatnych i III sektora, zainteresowanych tematyką innowacyjności (w formie kwestionariusza online oraz wywiadów pogłębionych).

Jej rezultaty będą dla Warszawy i pozostałych partnerów cennym drogowskazem w kształtowaniu działań na rzecz zwiększenia innowacyjności zarówno wewnątrz instytucji jak i w otoczeniu lokalnym i regionalnym.

Głosowanie potrwa do 15 listopada. Wyniki badania poznamy na początku 2013 r.

Anonimowy kwestionariusz dostępny jest tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE